CEVVC: vizită de studiu la întreprinderea ,,ORHEI-VIT”

Devram logo_25.05

Un grup de 12 elevi de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău (grupa TPOV-191, specialitatea ”Tehnologia produselor de origine vegetală”), au întreprins o vizită de studiu la întreprinderea ,,ORHEI-VIT” SRL, filiala Căușeni. Desfășurată în cadrul orelor de practică la modulul ”Producerea materiei prime”, aceasta și-a propus familiarizarea participanților cu: tehnologii moderne de procesare a legumelor, fructelor și de producere a sucului concentrat de mere; utilajele și echipamentele la zi de etichetare; cerințele și condițiile de creștere a materiei prime de origine vegetală (mazăre verde, fructe, legume destinate procesării); cerințele de implementare a standardelor de calitate la întreprindere (ISO 22000); strategiile de promovare și comercializare a produselor pe piața internă și cea externă.

Traseul vizitei, numit de organizatori ”traseul de producere”, a fost unul deosebit de bogat în conținut, vizând toate procesele tehnologice, de la recepția materiei prime până la comercializarea produsului finit. Elevii au luat cunoștință de liniile de: producere a mazării verzi, a legumelor conservate, a pastei din fructe, a sucului concentrat de mere; de etichetare; de uscare a boștinei de mere. Angajații întreprinderii le-au prezentat principiile funcționării utilajului, cerințele de producere și de calitate, modificările suportate de materia primă, punctele critice de control în procesul de producere etc.

În laboratorul de analize organoleptice și fizico-chimice, elevii au urmărit cum se efectuează analizele și determinările de apreciere a calității produselor (determinarea substanțelor uscate solubile în produse, determinarea gradului de maturitate a mazării, determinarea densității sucului); au studiat acte normative, instrucțiuni, fișe tehnologice, standarde, modele de registre, certificate.

Următorul punct al vizitei a fost depozitul de păstrare a produselor finite. Aici elevii au fost familiarizați cu sortimentul în stoc, cu direcțiile de comercializare și perspectivele de promovare a produselor.

Impresii deosebite le-a provocat participarea la o activitate practică de etichetare a conservelor de mazăre în cutii de tinichea, care se realizează la o linie performantă, unde sunt automatizați toți pașii, muncitorul având rol de observator.

Vizita de studiu a fost una interesantă și utilă, cu impact pozitiv pe termen lung, în special pentru dezvoltarea abilităților practice și aprofundarea cunoștințelor în domeniu. Elevii au ajuns la concluzia că observarea unor procese tehnologice moderne și eficiente în condiții reale de muncă, implicarea în executarea anumitor operațiuni, discuțiile cu specialiștii întreprinderii au contribuit la o mai bună înțelegere a materiei teoretice. În opinia lor, învățarea prin descoperire și observare, studiul unor cazuri la locul de muncă este un element important al formării profesionale.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.