CLUBUL PAIDEIA “ALTFEL”: NOI OPORTUNITĂȚI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE

NEPC

În data de 9 octombrie curent, a avut loc lansarea proiectului  “Clubul de dezbateri PAIDEIA pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online”, în cadrul conferinţei virtuale: „Formarea continuă a cadrelor didactice la distanţă: avantaje şi dezavantaje”. La conferinţă, moderată de Rima Bezede şi Viorica Goraş-Postică, care a adunat peste 40 de profesori din diverse localităţi, au fost discutate provocările şi perspectivele instruirii la distanţă, în viziunea cadrelor didactice. Dezbaterile s-au focusat pe rezultatele studiului online de evaluare a necesităţilor curente de formare continuă, la care au participat 70 de cadre didactice.

Pandemia COVID-19 a determinat acţiuni de regândire, reproiectare, reorganizare a procesului de studii, măsuri de adaptare la noile realităţi educaţionale, de trecere la instruirea online. Pentru majoritatea cadrelor didactice conceptul de instruire/învăţare la distanţă se asociază cu termeni precum: competenţe digitale/ tehnologii educaţionale digitale/platforme, instrumente de instruire/învăţare; în acelaşi timp, provocare, noutate, interactivitate, flexibilitate, motivaţie se enumeră printre conceptele frecvent enunţate de profesori.

Cadrele didactice s-au pomenit în faţa situaţiei de a identifica soluţii, de a se autoinstrui în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, însuşind, într-o măsură mai mare sau mai modestă, un arsenal divers de instrumente digitale de lucru. Printre instrumentele care se bucură de popularitate în rândul profesorilor pot fi enumerate: Zoom, Google Classroom, Google Meet, LearningApps, Wordwall, Kahoot etc. În aceste condiţii, doar o pătrime dintre cadrele didactice s-au declarat pregătiţi de a susţine un proces educaţional online calitativ. Or, dificultăţile sau provocările pe care le întâmpină profesorii sunt multiple şi diverse, şi ţin atât de aspectele tehnice (dotare cu calculator, conexiunea la Internet şi viteza acestuia, defecţiuni tehnice), cât şi de dimensiunile umane – cognitive/volitive etc. (competenţe slab dezvoltate, lipsa interesului elevilor, absenţa feedback-ului, implicarea  insuficientă a părinţilor). În această ordine de idei, competenţele digitale fac parte din arsenalul de bază de competenţe şi abilităţi pe care trebuie să le posede un cadru didactic în contextul instruirii online. Pe lângă acestea, participanţii au subliniat şi alte competenţe necesare: abilităţile de comunicare (în limba maternă/engleză; persuasivă, captivantă) şi de colaborare; managementul resurselor interne şi externe; flexibilitate, abilităţi creative. Dna R. Bezede a completat în mod comprehensiv tabloul de competenţe în baza Cadrului European al Competenţelor Digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

În cadrul celor 9 şedinţe online şi 9 şedinţe faţă în faţă ale Clubului de dezbateri educaţionale PAIDEIA, de rând cu încurajarea schimbului de experienţă şi a bunelor practici, urmează a fi puse în discuţie subiecte de maximă actualitate şi necesitate personală şi profesională pentru cadrele didactice şi manageriale. Printre temele propuse spre dezbatere/discuţie, agreate cu participanţii, se regăsesc: învăţarea online, securitatea în mediul online, comunicarea online, şcoala de acasă, alfabetizarea funcţională, educaţie pentru sănătate în perioada de criză, educaţie pentru integritate. De asemenea, participanţii s-au pronunţat în favoarea abordării  aspectelor ce ţin de evaluarea online (tehnici/instrumente de evaluare), motivarea cadrelor didactice/elevilor, managementul emoţional, învăţarea STEM/STEAM, ateliere inter-/transdisciplinare.

Şedinţele clubului se vor desfăşura de două ori pe lună, participarea fiind gratuită. Cadrele didactice, care vor frecventa şedinţele, vor beneficia de certificate de participare.

Proiectul “Clubul de dezbateri PAIDEIA pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online” este implementat de C.E. PRO DIDACTICA în perioada septembrie 2020 – august 2021, cu suportul financiar al Reţelei Centrelor de Politică Educaţională NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia (http://www.edupolicy.net/) și urmăreşte scopul de a sprijini dezvoltarea personală şi profesională continuă a cadrelor didactice.