Clubul PAIDEIA: proiectarea didactică ”în oglindă”

Ședința din 4 februarie curent a Clubului de dezbateri educaționale PAIDEIA, desfășurată online și moderată de Tatiana CARTALEANU, a întrunit profesori interesați de elucidarea subtilităţilor legate de proiectarea didactică „în oglindă”.

Considerând strategia ca pe o consecutivitate de activităţi în sala de curs, orice cadru didactic se întreabă, la etapa proiectării, nu doar ce va face, ce va spune, cum va preda şi cum va evalua, ci şi ce vor face elevii în fiecare moment al lecţiei. În această viziune, profesorul elaborează un proiect didactic paralel, numit metaforic „proiectare în oglindă” [Doug Lemov].

Participanţii au discutat despre diverse modalităţi de planificare a lecţiei prin ochii elevului: diferenţierea sarcinilor după etape; trecerea de la o sarcină la alta şi distribuirea riguroasă a timpului; asigurarea spaţiului de lucru şi a celui de mişcare;  învăţarea prin ascultare şi învăţarea prin chestionare; activarea facultăților metacognitive şi impactul unui proiect didactic gândit în detalii asupra responsabilizării elevilor pentru munca lor. În acest context, algoritmii  activităţilor de învăţare ghidată devin linii călăuzitoare pentru profesor şi elevi: Ghidul pentru învăţare, Lectura ghidată, Predarea complementară, Scrierea ghidată, Revizuirea termenilor-cheie ş.a. S-a exersat în detalii aplicarea tehnicii ReQuest şi s-a încercat transferul unor strategii recomandate de Ph. Jonnaert (Curriculum şi competenţe) la discriminarea activităţii profesorului de activitatea elevilor. Chiar dacă nu toate lecțiile vor fi proiectate în această cheie, viziunea profesorilor participanţi s-a extins şi asupra unei asemenea abordări a proiectării didactice.