CMVEA din Brătușeni: stagiu de practică la clinica veterinară ”Lumea animalelor domestice”

Devram logo_25.05

Trei elevi din grupa V-1741, specialitatea ”Medicină veterinară”, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, și-au efectuat stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire la clinica veterinară ”Lumea animalelor domestice” din mun. Bălți. Organizată în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, în perioada martie-mai 2021, instruirea a avut drept scop dezvoltarea competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare felcerului veterinar, dar și colectarea de documente, informații, materiale necesare pentru susținerea examenului de calificare sau a lucrării/proiectului de diplomă.  

Stagiul de practică a fost ghidat de coordonatorul Ludmila Prisacari (cadru didactic, CMVEA din Brătușeni) și mentorul Victoria Mandric (agent economic), pregătiți pentru această misiune în cadrul unui program desfășurat de proiectul ”DevRAM”, Partea I, Activitatea 1.22. ”Practica elevilor din învățământul profesional tehnic la întreprinderi și la fermieri specializați în produse agroalimentare certificate inclusiv ecologic”. 

Instruirea la întreprindere a avut la bază ”Standardul ocupaţional”, ”Curriculumul stagiului de practică” și ”Curriculumul  disciplinar” și a abordat subiecte de patologie medicală, parazitologie, epizootologie și microbiologie. Demonstrația, exercițiul practic și de dezvoltare a eficienței (cronometrare), proiectul, tehnica ”Argument în patru pași” sunt doar câteva dintre instrumentele didactice aplicate pe parcurs.

Evaluarea și monitorizarea instruirii de către conducătorul de practică a avut loc zilnic, în baza pozelor (transmise prin poșta electronică) cu lucrul efectuat de către elevi conform temelor de studiu din „Planul de instruire în subordinea agentului economic”, datele fiind introduse în ”Fișa de monitorizare”. Rezultatele monitorizării instruirii de către mentor au fost trecute în ”Lista de verificare”.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.