Coaching pentru profesorii școlari, mentori ai stagiilor de practică cu privire la dezvoltarea și evaluarea competențelor interculturale

Pe 29 decembrie curent, peste 70 de cadre didactice și manageriale din diferite tipuri de instituții educaționale, s-au întrunit online pentru o analiză a rezultatelor privind programele de formare organizate recent în Centrele de Educație Interculturală din universitățile implicate în proiect (Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul). De asemenea, s-a facilitat un schimb util de experiență privind aspectele aplicative însușite la cursurile anterioare, focusate pe aplicarea unui set de instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale la diferite categorii de beneficiari ai actului educațional. În acest sens, autorii de instrumente – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC – au răspuns la întrebările participanților și au oferit explicații pe marginea valorificării acestora în practica educațională într-o versiune îmbunătățită după o perioadă de pilotare.

Experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au rezumat rezultatele și impactul post-programe de instruire în domeniul EIC și au provocat cadrele didactice la un dialog profesional deschis, pentru eficientizarea EIC la toate treptele de școlaritate și pentru dezvoltarea contextualizată și funcțională a competențelor interculturale.

Activitatea s-a încheiat cu elaborarea unui set de recomandări actualizate privind implementarea dimensiunii EIC în grădinițe și școli, dar și a stagiilor de practică pedagogică, în general. S-a insistat pe optimizarea parteneriatelor dintre OLSDÎ, instituțiile educaționale preuniversitare și universitare pe dimensiunea EIC, pe diseminarea sistematică a  bunelor practici din proiect, pe fortificarea mentoratului de inserție profesională, dar și pe extinderea înțelegerii și aplicării EIC prin includerea educației pentru echitate de gen, pe respectarea drepturilor copiilor, pe asigurarea de șanse egale la educație, indiferent de etnie, limbă vorbită, stare socială, convingeri religioase etc.