COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI: ATELIER MECANIC RENOVAT ȘI REUTILAT

Devram-logos

Zilele acestea, un alt reprezentant al învățământului profesional tehnic ”și-a văzut acasă” utilajul procurat cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, în cadrul programului de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfășurat de C.E. PRO DIDACTICA. Este vorba de Colegiul Agroindustrial din Râșcani, pentru care înnoirea atelierului destinat instruirii practice a elevilor de la specialitatea ”Maşini şi aparate în industria alimentară” a fost o prioritate.

Pentru a fi competitive pe piață, întreprinderile agroalimentare investesc în utilaje, echipamente, linii de producere performante și rentabile, a căror montare, exploatare, diagnosticare şi reparaţie reclamă specialiști cu un arsenal de cunoștințe și aptitudini ”la zi”. Prin urmare, modernizarea atelierului mecanic al colegiului înseamnă tineri cu o pregătire de calitate, în corespundere cu cerințele actuale ale angajatorilor, buni cunoscători ai meseriei, apți de a se integra cu succes în câmpul muncii.

Strungul pentru prelucrat metale SPC-900PA (care a fost deja instalat), echipamentele (aparat de sudură tip invertor САИ-250, dispozitiv de îndoit UO-120) și instrumentele proaspăt achiziționate așteaptă să devină în mâna celor peste 90 de elevi care pășesc pragul atelierului în fiecare an unelte de creștere profesională. În cadrul lecțiilor practice și al practicilor de instruire, învățând să le mânuiască, elevii vor învăța: să execute suduri pentru piese din oţeluri aliate, fonte şi aliaje neferoase; să utilizeze tehnologiile de sudare în funcție de structurile sudate prevăzute; să creeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de sudare; să aplice metodele de sudură şi de forjare conform standardelor în vigoare; să utilizeze scule, dispozitive și verificatoare de înaltă precizie; să folosească utilaje moderne de prelucrare a metalelor la rece; să manipuleze dispozitivele, sculele şi instrumentele de măsură şi control utilizate în industria alimentară etc. Astfel, peste câteva luni, sub îndrumarea maiștrilor, viitorii tehnicieni mecanici vor pătrunde în subtilitățile specialității alese, fiind cu fiecare zi tot mai aproape de a o stăpâni.

În opinia cadrelor manageriale și didactice ale colegiului, achizițiile efectuate în cadrul proiectului Uniunii Europene, grație cărora a fost posibilă ”regenerarea” atelierului mecanic, vor contribui la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, la formarea unei mâini de lucru competitive, dar și la sporirea imaginii instituției, la atragerea unui număr mai mare de tineri să-și urmeze studiile aici.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.