COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI: UN ATELIER MECANIC ALTFEL, O INSTRUIRE PRACTICĂ ALTFEL…

Devram-logo_page-0001 (1)

Acest început de an școlar le-a adus tinerilor care studiază la specialitatea ”Mașini și aparate în industria alimentară” o surpriză – un atelier preschimbat. Peste vară, grație efortului corpului profesoral și programului de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfășurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, încăperea destinată orelor de instruire practică  a fost renovată și dotată cu dispozitive moderne.

Echipamentul procurat a constat din: strung pentru prelucrat metale SPC-900PA, aparat de sudură de tip invertor САИ-250, dispozitiv de îndoit UO-120, seturi de instrumente etc. Acesta le va permite elevilor să-și formeze abilități de executare de suduri pentru piese din oțeluri aliate, fonte și aliaje neferoase; de utilizare a tehnologiilor de sudare în funcție de structurile sudate prevăzute; de creare a unui algoritm optim de aplicare a procedeelor de sudare; de aplicare a metodelor de sudură și de forjare conform standardelor în vigoare; de utilizare a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor de înaltă precizie; de folosire a utilajelor de prelucrare a metalelor la rece; de manipulare a dispozitivelor, a sculelor și a instrumentelor de măsură și control utilizate în industria alimentară etc.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.