COMPETENŢE PENTRU SECTORUL DE PRODUCERE ŞI PROCESARE A SOIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Devram-logo_page-0001 (1)

Pe data de 16 octombrie curent, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale şi Mediului; Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Cooperării Austriece pentru Dezvoltare; instituţiilor de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol; mediului de afaceri etc. au participat la un atelier de lucru desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

Atenţiei celor prezenţi a fost propus studiul ”Cu privire la rezultatele identificării direcţiilor de îmbunătăţire a programelor de învăţământ profesional tehnic postsecundar ”81110 Agronomie” şi ”72150 Tehnologia produselor de origine vegetală” prin racordarea competenţelor la necesităţile sectorului de producere şi procesare a soiei în Republica Moldova”.  Acesta a fost realizat cu scopul sprijinirii implementării Strategiei Naţionale de cultivare şi procesare a soiei, dar şi a Planului de acţiune privind abilităţile pentru ocuparea forţei de muncă, în cadrul Activităţii 1.16 a proiectului ”Raportul cu privire la rezultatele identificării cererii pieţei muncii pe termen mediu pentru învăţământul superior şi profesional tehnic în domeniile Fitotehnie, Horticultură, Pedologie şi protecţia solului, Producţia culturilor agricole şi creşterea animalelor, Zootehnie şi medicină veterinară, Tehnologia produselor de origine vegetală.

Prin acest studiu,  autorii – dr. conf. univ. Veronica Prisăcaru, dr. conf. univ. Grigore Baltag şi dr. conf. univ. Tatiana Şevciuc – şi-au propus să identifice necesarul de competenţe de producere şi procesare a soiei, în vederea adaptării programelor de studii din învăţământul profesional tehnic din perspectiva pregătirii unor specialişti ce ar contribui la sporirea performanţei sectorului, la dezvoltarea acestuia, preocupaţi de implementarea unei agriculturi durabile.

Cercetarea a fost canalizată în câteva direcţii: conturarea contextului de dezvoltare a domeniului de cultivare a soiei la nivel mondial şi naţional; evaluarea programelor de învăţământ pentru specialităţile ”81110 Agronomie” şi ”72150 Tehnologia produselor de origine vegetală” prin prisma corespunderii conţinutului actual exigenţelor sectorului; investigarea  opiniei producătorilor şi procesatorilor de soia cu referire la competenţele ce trebuie incluse suplimentar în programe; formularea de recomandări privind îmbunătăţirea programelor de învăţământ la cele două specialităţi.

Sintetizând tendinţele în evoluţia sectorului, părerile specialiştilor şi rezultatele sondajului de opinie, constatând necesitatea unei măsuri mai active şi mai eficace de promovare a culturii de soia în rândul producătorilor din Republica Moldova, grupul de experţi a venit cu o serie de  recomandări, printre care:

  • racordarea cadrului normativ existent la necesităţile sectorului prin crearea unor condiţii favorabile pentru producerea, procesarea, exportarea produselor de soia (în special non-GMO);
  • promovarea mai activă a culturii de soia printre producătorii agricoli, punând un accent deosebit pe beneficiile multiple ale acesteia, precum şi pe capacitatea culturii de asigura o activitate economică eficientă;
  • asigurarea unui cadru curricular adecvat în procesul de pregătire iniţială a viitorilor specialişti, dar şi includerea conţinuturilor aferente cultivării soiei în programele de formare continuă.

Sesiunea de întrebări şi răspunsuri  a demonstrat încă o dată importanţa subiectului vizat de cele trei prezentări (Veronica Prisăcaru, expert în proiect; Daniela Preaşca, manager de proiect; Ina Griza, Centrul metodic pentru învăţământ, MADRM) pe marginea situaţiei la zi în sectorul de cultivare a soiei şi a contextului formării de specialişti pentru acesta.

În concluzia atelierului, a fost reiterată necesitatea promovării culturii de soia (în special non-GMO) în rândul agricultorilor autohtoni şi integrarea în programele din învăţământul profesional tehnic agricol a unor conţinuturi ce vizează formarea competenţelor necesare producerii şi procesării de soia.

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.