COMUNICAT DE PRESĂ: „SUSȚINE EDUCAȚIA AGRICOLĂ”

logo-Devram

În perioada 16-19 octombrie 2019, 12 instituţii de învăţământ cu profil agricol din Republica Moldova au participat la Expoziţia-târg FARMER 2019, unde publicul a avut prilejul să ia cunoştinţă de ofertele educaţionale şi realizările acestora vizitând standul cu genericul ”SUSŢINE EDUCAŢIA AGRICOLĂ!”.

 Această acţiune de promovare a învăţământului agricol din Republica Moldova este organizată în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, care îşi propune să contribuie la dezvoltarea unor lanţuri valorice agroalimentare moderne şi durabile, la sporirea potenţialului de afirmare a sectorului, la fortificarea capacităţii instituţiilor profesional tehnice din domeniu, având la bază o abordare integrată a învăţământului de profil, a intervenţiilor pieţei muncii şi a mediului de afaceri.

„Trebuie să modernizăm educaţia agricolă din Republica Moldova, iar partenerii noştri de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA depun eforturi serioase pentru îmbunătăţirea acesteia”, a menţionat Alexander Karner, şeful biroului ADA din Republica Moldova.

Organizatorii standului – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria) şi partenerii lor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi-au dorit să apropie elevii şcolilor agricole de antreprenori, pentru o nouă etapă de colaborare între cele două medii.

Participarea instituţiilor din învăţământul profesional tehnic la FARMER 2019 a avut drept scop aducerea elevilor şi studenţilor mai aproape de agenţii economici, ca să fie văzuţi, valorificaţi, ascultaţi, ca să convingă că sunt motivaţi să se angajeze, să lanseze noi afaceri, să fie specialişti buni. Astfel vom atragem mai mult sectorul business în procesul educaţional”, ne explică Daniela Preaşca, manager interimar de proiect la Centrul Educaţional  PRO DIDACTICA.

Cei circa 200 de tineri de faţă la eveniment şi-au prezentat instituţiile (3 centre de excelenţă, 6 colegii, 2 şcoli profesionale, Universitatea Agrară din Moldova) şi specialităţile la care studiază, au beneficiat de câteva master-class-uri, s-au întâlnit cu protagoniştii unor istorii de succes din domeniul agricol şi au stabilit contacte cu potenţiali angajatori şi parteneri de afaceri.

Am văzut la forum cât sunt de activi elevii şi câte întrebări au pus; cât sunt de interesaţi şi câte cunoştinţe au, adică sunt deja pregătiţi să se angajeze în câmpul muncii. Participarea la această expoziţie este binevenită şi sperăm să nu fie ultima”, este de părere Sergiu Zabolotnîi, directorul Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău.

 Elevii şi studenţii au primit răspunsuri la întrebările puse şi au încercat să pătrundă în esenţa contextului actual agricol din ţară, dar şi a strategiei de dezvoltare a acestuia participând la un forum de discuţii. Dialogul cu reprezentanţii sectorului privat, specialişti şi autorităţi din domeniul educaţiei şi cel al agriculturii despre profilul elevului/studentului, procesul instructiv-educativ, inserţia profesională şi lansarea unei afaceri în domeniul agroalimentar a avut ca generic Susţine educaţia agricolă! Oferta educaţională înseamnă perspective antreprenoriale!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria).