COMUNICAT DE PRESĂ: DEZVOLTAREA CULTURII DE SOIA ÎN MOLDOVA

COMUNICAT DE PRESĂ

17 octombrie 2018

DEZVOLTAREA CULTURII DE SOIA ÎN MOLDOVA

În aprilie 2018 a demarat proiectul “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorulul culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, care este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Proiectul va fi derulat în perioada aprilie 2018-martie 2021, obiectivele sale fiind axate pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile, mai ales a lanțului valoric al culturii de soia.

Proiectul își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar. Acesta completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.

Printre rezultatele scontate se numără: consolidarea capacităților de inovare și de educație în sectorul agriculturii (elaborarea și actualizarea standardelor ocupaționale, a calificărilor, a curricula pentru învățământul vocațional); sporirea accesului la piețe și extinderea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piața internă și cea externă; utilizarea standardelor și a certificării pentru creșterea performanței lanțurilor valorice; promovarea unui mediu favorabil asigurării standardelor de calitate, în particular în sectorul culturii de soia; alinierea cadrului legal și a documentelor de politici ale Republicii Moldova la standardele de calitate ale UE.

În cadrul celei de-a XXI-a ediții a Expoziției-Târg Internaționale Specializate ”Farmer-2018”, organizate de C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A. în perioada 17-20 octombrie curent, partenerii de implementare vor desfășura, pe data de 17 octombrie, începând cu ora 16.00, masa rotundă cu tematica “Dezvoltarea culturii de soia în Moldova” (Pavilionul central, Sala de conferințe).

De asemenea, proiectul își propune să susțină participarea la expozițiile naționale agricole a tinerilor antreprenori care practică agricultura ecologică, dar și a elevilor din colegii și școli cu specialități agricole care intenționează să se lanseze în viitorul apropiat în domeniu, acțiune ce le va oferi posibilitatea de a-și promova afacerea sau ideea de afaceri la nivel național.

Proiectul are un buget de 2.344 mln. Euro, mijloace acordate de Uniunea Europeană, și este implementat în perioada aprilie 2018-martie 2021.

Pentru contacte:
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: str. Armenească, 13, Chişinău, tel. 022 542 556,  e-mail: prodidactica@prodidactica.md
Reprezentanţa în R.Moldova a Asociaţiei VEREIN DONAU SOJA din Austria: str. Sfatul Ţării, 27, of. 26, Chişinău,
tel. 022 666 069,  moldova@donausoja.org

Agenda Masa Rotunda la MOLDEXPO ROM-1