Comunicat de presă: Lansarea programului MANAGEMENT ÎN CULTURĂ

Eficiența și calitatea managementului constituie factori determinanți ai eficienței și calității oricărui sector, inclusiv a sectorului culturii în ansamblu și a fiecărei instituții în parte. Instituțiile culturale, pe lângă faptul că au o misiune distinctă, dispun, la fel ca instituțiile din alte domenii, de o anumită structură și cultură organizațională, au  un proces intern specific, folosesc anumite resurse interne și externe și realizează produse și servicii culturale pe care le promovează continuu. Pentru buna funcționare și dezvoltare a acestora, este inerent un management care ar contribui la ameliorarea tuturor proceselor și la producerea de valori spirituale.

În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, a lansat programul de formare continuă MANAGEMENT ÎN CULTURĂ, destinat conducătorilor din domeniu. Activitatea va avea loc în perioada 29 noiembrie-30 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron.

Programul include un set de module care abordează subiecte din toate domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor instituțiilor culturale – Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Implementarea inovațiilor; Proiectele culturale și fundraising, dar și din cel al self-managementului, care pune accentul pe dezvoltare personală și profesională autentică și durabilă.

De această formare vor beneficia 20 de directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni ale teatrelor, muzeelor,  bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică.

Cheltuielile legate de participarea la program, cu excepția celor pentru transportul tur-retur, vor fi acoperite de Ministerul Culturii.