Conceptorii de curriculum în educația interculturală întruniți pentru primele bilanțuri

În 23 septembrie curent, reprezentanți ai echipelor de proiect din universitățile partenere – Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat (programe de master) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (programe de licență) – s-au întrunit la un atelier de dezvoltare curriculară. În cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, sprijinit de Fundația pentru Copii  „Pestalozzi” din Elveția, se desfășoară un proces amplu de elaborare și pilotare a dimensiunii EIC în curriculumul universitar la diferite discipline academice de la Științele educației. 

Astfel, cei peste 20 de profesori universitari implicați au reușit să elaboreze curricula cu triplă abordare (disciplină separată de EIC, modulară și infuzională (teme)) într-o primă versiune, însoțite de ghiduri metodologice, suporturi de curs și îndrumare pentru practica pedagogică. Cu statut de pionierat/inovație pedagogică în contextul nostru educațional multicultural, suporturile curriculare în cauză vor contribui la dezvoltarea extinsă și aprofundată a competenței interculturale la studenții actuali și viitori educatori de grădiniță, învățători, profesori de la disciplinele umaniste și manageri școlari. 

După încheierea pilotării la sfârșitul semestrului curent, piesele curriculare vor fi revizuite și avizate la nivel național și internațional, apoi vor fi editate și propuse pentru implementare și diseminare la scară largă, având ca obiective importante dezvoltarea toleranței, a empatiei și a respectului față de Celălalt, pentru conviețuire pașnică și relaționare pozitivă la locul de muncă, de studii și în alte varia medii sociale.