CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT(Ă) DE PROIECT (FULL-TIME)

ADA-prodidactica

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT(Ă) DE PROIECT (FULL-TIME)

(Data limită: 27 martie 2019)

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, îşi propune să contribuie la creşterea numărului de tineri, fete şi băieţi, care posedă competenţe  relevante, inclusiv profesional tehnice, pentru angajare, locuri de muncă decente şi antreprenoriat. Proiectul vizează integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de învăţământ profesional tehnic, astfel crescând accesul la studii de calitate şi relevante.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei / ADA. Perioada de implementare: decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Perioada de angajare: 1 aprilie 2019 – noiembrie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • Să asigure asistenţă de documentare şi logistică pentru evenimentele (ex. întruniri, instruiri, conferinţe) organizate în cadrul proiectului.
 • Să participe la procesul de planificarea activităţilor cu echipa de implementare, şi să elaboreze după caz documentele care rezultă în urma acestora.
 • Să faciliteze traducerea scrisă şi orală în/din engleză, română, rusă documente aferente proiectului la solicitarea directorului de program, coordonatorului de proiect sau partenerilor străini.
 • Să comunice politicos prin email sau în caz de necesitate – prin telefon cu persoanele cu care interacţionează în proiect, inclusiv cu partenerii străini ţinând cont de limba de comunicare a acestora.
 • Să se documenteze privitor la serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
 • Să asigure păstrarea şi arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) aferente proiectului în condiţii corespunzătoare.
 • Să realizeze activităţi financiar-contabile ale proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentele interne.
 • Să atenţioneze directorul de program şi coordonatorul de proiect asupra riscurilor sau dereglărilor depistate în procesul de lucru care ar putea perturba buna implementare a activităţilor din proiect.
 • Să se documenteze privitor la serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
 • Să îndeplinească alte activităţi zilnice de secretariat în cadrul proiectului.

Calificări:

 • Studii profesional tehnice sau superioare de profil (ex. ştiinţe sociale, alte domenii conexe).
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză şi română, inclusiv a terminologiei din domeniul educaţiei şi tehnologiilor informaţionale (vorbit şi scris).
 • Utilizator PC avansat, cu cunoştinţe şi abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Adobe Acrobat.

Alte cerinţe:

– abilităţi bune de elaborare de memo-uri, mesaje, scrisori, documente, rapoarte etc.;
– abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
– dorinţa şi abilitatea de a învăţa lucruri noi;
– responsabilitate, disciplină, corectitudine şi seriozitate;
– gândire critică şi creativă;
– cunoştinţe privind tehnologiile moderne în educaţie vor constitui un avantaj.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent de proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv cel puţin un angajator precedent.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
odraguta@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 27 martie 2019
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.