Concurs de angajare în funcția de COORDONATOR/COORDONATOARE DE PROIECT

Proiectul Suport pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA A.O., are drept obiectiv principal oferirea de suport umanitar refugiaților ucraineni, inclusiv copii și tineri, din 9 Centre de plasament și din comunitățile respective. 

Proiectul se implementează cu sprijinul Fundației pentru copii Pestalozzi, Elveția.

Perioada de implementare: aprilie – noiembrie 2023.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului și va fi responsabil de managementul, coordonarea, raportarea și implementarea integrală a activităților din proiect.

Responsabilităţi:

 • Managementul și coordonarea eficace și eficientă a activităților proiectului.
 • Elaborarea planurilor de activitate și a rapoartelor ținând cont de capacități și resurse disponibile, dar și de constrângerile impuse, gestionarea activităților de proiect în cadrul termenilor agreați.
 • Supravegherea și coordonarea activității echipei de proiect, inclusiv distribuirea sarcinilor de lucru, stabilirea responsabilităților și evaluarea performanței membrilor echipei.
 • Gestionarea și controlul utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activități de analiză și estimare a costurilor, elaborarea bugetelor, planificarea și alocarea/realocare a resurselor financiare conform necesităților, precum și monitorizarea respectării planurilor și bugetelor aprobate.
 • Planificarea, administrarea și monitorizarea procurărilor de echipament, servicii, consultanți, personal pentru servicii etc.
 • Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerințele și politicile Centrului. Elaborarea şi dezvoltarea documentelor noi în caz de necesitate.
 • Organizarea și facilitarea ședințelor săptămânale de progres pentru proiect și prezentarea rapoartelor lunare de progres pe proiect principalelor părți interesate.
 • Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scop de exclude și/sau minimiza impactul negativ al riscurilor pentru proiect.
 • Identificarea și implementarea măsurilor de asigurare a calității și eventual de remediere a deficiențelor depistate cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor proiectului.
 • Inițierea, revizuirea, coordonarea și/sau aprobarea schimbărilor la proiect.
 • Coordonarea și comunicarea directă cu finanțatorii, partenerii și beneficiarii proiectului.
 • Executarea altor sarcini și responsabilități necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, științe sociale, educație sau alte domenii conexe;
 • Minimum 3 ani experiență în managementul proiectelor;
 • Experiență de coordonare a instruirilor, seminarelor, atelierelor de lucru etc.;
 • Abilități excelente de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point și Internetului;
 • Abilități de comunicare în scris și oral în limbile engleză și română, inclusiv abilitatea de a face prezentări, elabora memo-uri, mesaje, scrisori și regulamentele interne, documente și rapoarte;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului.

Alte cerințe:

 • Abilități avansate de cooperare și de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică și soluționarea problemelor complexe;
 • Capacitatea de a aplica judecata profesională și adoptare a deciziilor;
 • Coordonare, capacitate de convingere și comunicare eficientă;
 • Optimism şi capacitate de a depăși prin exemplul propriu situaţiile de stres şi dificultate etc.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Coordonator Proiect) o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

rbezede@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 10 aprilie 2023.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.