TERMEN EXTINS: 31 AUGUST – CONCURS DE CONTRACTARE A COMPANIEI PENTRU LIVRARE ECHIPAMENT IT PENTRU SECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII AGRICOLE (CEHTA), ȚAUL

Devram-logo_page-0001 (1)

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

Concurs de contractare a companiei pentru  livrare echipament IT pentru Secția de Formare Continuă de la

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA), Țaul

(TERMEN EXTINS: 31 august)

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)
Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – martie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: August – Septembrie
Termeni de referinţă Companiile specializate în livrarea produselor/prestarea serviciilor solicitate (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Concursul este anunțat pentru procurarea echipamentului IT pentru sala de instruire (Secția de Formare Continuă) de la CEHTA Țaul în cadrul proiectului DevRAM, partea 1.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea Concurs echipament SFC CEHTA Țaul  până la data 31 august 2020.

Termen-limită de depunere a dosarului: 31 august 2020.