TERMEN EXTINS: 15 SEPTEMBRIE – CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE CONFECȚIONARE / LIVRARE DE MOBILIER PENTRU SECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ A CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ȚAUL (CEHTA) ȘI CEA A CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU (CEVVC)

Devram-logo_page-0001 (1)

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

concurs de contractare a serviciilorde confecționare / livrare de mobilier pentru secția de formare continuă

a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) și cea

a Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău (CEVVC)

(TERMEN EXTINS: 15 septembrie)

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – martie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Septembrie 2020
Termeni de referinţă Companii specializate în  confecționare / livrare de mobilier  (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de confecționare / livrare de mobilier pentru Secția de Formare Continuă a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) și cea a Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău (CEVVC).

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs mobilier SFC”.

Termen extins de depunere a dosarului: 15 septembrie 2020.