CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ PE MARGINEA REVIZUIRII METODOLOGIEI DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAŢIONALE

logo-Devram

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor:  Octombrie 2019 – februarie 2020
Termeni de referinţă Servicii de consultanţă pe marginea revizuirii metodologiei de elaborare a Standardelor Ocupaţionale

(vezi ANEXA –  Termeni de Referinţă)

Tip achiziţie: Prestări servicii consultanţă

 

Proiectul ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, Europeană”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs de selectare a unui consultant cu pregătirea şi experienţa necesară pe marginea metodologiei de elaborare a Standardelor Ocupaţionale pentru coordonarea procesului de modificare a metodologiei prin consultarea specialiştilor în domeniul Standardelor Ocupaţionale, Comitetelor Sectoriale, a ministerelor de resort; expertiza la conţinutul metodologiei; pregătirea versiunii finale spre aprobare a metodologiei; identificarea necesităţii ghidului de implementare a metodologiei de elaborare a Standardelor Ocupaţionale.

În vederea formulării ofertei tehnice şi financiare, a se studia Termenii de Referinţă anexaţi.

A se expedia dosarele la adresele de email: dpreasca@prodidactica.md şi prodidactica@prodidactica.md cu specificarea Servicii consultanţă pentru  revizuirea Metodologiei de elaborare a SO 

Termen-limită de depunere a dosarului: 21 octombrie 2019.

*Rezultatele concursului vor fi comunicate doar persoanei/companiei selectate.