CONCURS DE CONTRACTAREA SERVICIILOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI MEDIA ȘI DE DIFUZARE PE PLATFORMA MEDIA

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

concurs de contractarea serviciilor de producere a materialului media și de difuzare pe platformă media 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanțator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie-Mai  2021
Termeni de referință Companiile specializate în livrarea produselor/prestarea serviciilor solicitate (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziție: Procurări
 

Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care va produce materiale media și le va difuza pe platforma media. Sarcina respectivă se încadrează în Activitatea 1.23 Îmbunătățirea imaginii instituțiilor din învățământul profesional tehnic agricol prin instrumente de comunicare și marketing.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs materiale media”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 14 aprilie 2021.

Vor fi contactate şi invitate doar companiile preselectate.