Concurs de procurare de echipament IT pentru dotarea a 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol

Devram logo_25.05

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

concurs de procurare de echipament IT pentru dotarea a 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanțator: Uniunea Europeană
Implementator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)
Contractor: Centrul Educațional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  august 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Până pe 15 august 2021 – livrare echipament în instituții
Termeni de referință Companiile specializate în comercializarea și livrarea echipamentului IT

(vezi Anexa Termeni de referință)

Tip achiziție: Procurări
 

Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Exercițiul face parte din activitatea A 1.20 Dezvoltarea capacității tehnice a instituțiilor de învățământ.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

Termen-limită de depunere a dosarului: 21 iulie 2021.

A se expedia dosarele la adresele de email: solenciuc@prodidactica.md  lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md, cu specificarea „Concurs echipament IT Proiect DevRAM”. 

Vor fi contactate doar companiile preselectate.