TERMEN EXTINS: CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

Soya-logo

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

(TERMEN EXTINS: 4 martie)

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului:  Aprilie 2018 – februarie 2021

Perioada de prestare a serviciilor:   Februarie 2019 –  iulie 2019

Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de formator (vezi link ANEXA)

Achiziţie: Prestări servicii de elaborare  și implementare a programelor de instruire

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Obiectivul consultanței: Elaborarea și implementarea programelor de instruire pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile VET din perspectiva introducerii standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura și produsele ecologice).

La concurs pot participa formatori/traineri cu o experienţă de cel puţin 5 ani;  cu abilităţi de a elabora suporturi de curs; de a planifica, a proiecta, a desfășura, a evalua activităţi de formare şi/sau programe de instruire  destinate cadrelor didactice și manageriale din ÎPT. Formatorul/grupul de formatori va oferi servicii de instruire la următoarele subiecte:

Standarde de calitate în domeniul agroalimentar (pentru cadre didactice de specialitate și manageri)  

 • Noțiuni generale despre standardele de calitate în domeniul agricol, inclusiv CODEX Alimentarius;
 • Standardele europene, transpunerea  și aplicarea acestora în Republica Moldova;
 • Standardele de calitate privind produsele de origine vegetală, inclusiv certificarea ecologică;
 • Standardele de calitate privind produsele de origine animală, inclusiv certificarea ecologică;
 • Standardele de calitate privind protecția mediului;
 • Sistemul de Management al Calității în Republica Moldova;
 • Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentelor.

Responsabilităţi de bază (pentru mai  multe detalii, vezi TERMENI DE REFERINŢĂ):

 • Efectuarea analizei de necesități;
 • Elaborarea suportului de curs;
 • Realizarea activității de formare;
 • Evaluarea inițială și finală;
 • Realizarea activității de formare pentru profesori și manageri, folosind metode interactive;
 • Realizarea activității de follow-up;
 • Elaborarea unui ghid de predare a standardelor de calitate în domeniul agroalimentar și asigurarea calității materialelor elaborate;
 • Monitorizarea progresului participanților;
 • Elaborarea raportului de activitate și prezentarea materialelor în variantă electronică.

Calificări:

 • Studii superioare în educație, managementul calității, inginerie, agricultură, economie, management;
 • Experiență profesională în domeniul managementului calității și al standardelor de calitate în sectorul agroalimentar;
 • Minimum 5 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare continuă și în calitate de formator;
 • Implicarea în activitățile Centrului Educațional PRO DIDACTICA în calitate de formator va fi un avantaj.

Abilități:

 • Abilităţi avansate de analiză, planificare strategică şi sinteză, de organizare şi management al timpului;
 • Competențe relevante domeniului, înțelegerea aspectelor de calitate și transpunerea acestora în module educative;
 • Abilități de lucru în echipă; abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulţii;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiunea cu instituţiile beneficiare ale proiectului.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, de preferință în conformitate cu modelul A;
 2. Scurtă descriere a propunerii de formare (1-3 pagini), conform modelului B;
 3. Propunere de buget – numărul estimat de zile lucrătoare pentru o instruire (2 zile), cu bugetul total, numele și datele de contact ale 2 persoane de referință, inclusiv angajatorii anteriori.

Termenul limită extins de depunere a dosarului – 4 martie 2019. Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele la adresele de email lnahaba@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Agri-Food Quality Standards training programs”.

Pentru întrebări de clarificare, scrieţi-ne la adresele de email indicate mai sus, până la 1 martie 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *