CONCURS DE RECRUTARE: CONSULTANŢĂ PENTRU ELABORAREA DE RECOMANDĂRI PRIVIND PLANUL DE ADMITERE A ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ CONCURS DE RECRUTARE

CONSULTANŢĂ PENTRU ELABORAREA DE RECOMANDĂRI PRIVIND

PLANUL DE ADMITERE A ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Ianuarie 2019 – mai 2020 (max. 50 zile)
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de consultant (vezi ANEXA)
Tip achiziţie: Prestări servicii de consultanţă

 

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA angajează un consultant sau o companie de consultanţă pentru a oferi asistenţă în elaborarea recomandărilor pentru alcătuirea Planului de admitere (comanda de stat) în învăţământul profesional tehnic pentru anii de studii 2019-2020 şi 2020-2021, care va reflecta necesităţile sectorului privat faţă de forţa de muncă pregătită de instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol (inclusiv în ceea ce priveşte agricultura ecologică).

Responsabilităţi de bază (pentru mai  multe detalii, vezi TERMENI DE REFERINŢĂ):

 • Analiza sectorului în baza datelor statistice disponibile; elaborarea unei liste de indicatori, analiza tendinţelor din ultimii ani şi a scenariilor cu referire la evaluarea nevoilor (aptitudini şi competenţe) privind oferta de programe educaţionale vocaţionale;
 • Elaborarea chestionarelor şi chestionarea actorilor relevanţi pentru colectarea de date legate de necesităţile angajatorilor privind aptitudinile şi competenţele solicitate tinerilor specialişti. Colectarea şi procesarea datelor statistice primare şi a celor furnizate de sondaje;
 • Analiza cadrului regulator în domeniu, a planurilor de admitere (comanda de stat) pentru nivelul III şi IV ISCED (tendinţe şi perspective); descrierea succintă a provocărilor cu care se confruntă instituţiile ÎPT în vederea elaborării ofertei educaţionale în domeniul agroalimentar (previziuni anuale);
 • Formularea de propuneri şi recomandări pentru ministerele de ramură privind elaborarea planurilor de admitere (comanda de stat) pentru anii de studiu 2019-2020 şi 2020-2021.

Calificări:

 • Studii superioare în ştiinţe sociale, educaţie, economie, afaceri sau agricultură;
 • Minimum 5 ani de experienţă în domeniul educaţiei sau în cel al evoluţiei pieţei muncii (cercetare, elaborare de politici, planificare strategic);
 • Minimum 2 ani de experienţă în calitate de consultant în proiecte de dezvoltare, elaborare de politici, în cadrul unor instituţii naţionale sau agenţii internaţionale din domeniul evoluţiei pieţei muncii / educaţiei şi / sau agriculturii;
 • Elaborarea şi desfăşurarea de sondaje; chestionarea, colectarea şi prelucrarea datelor statistice;
 • Experienţă de lucru cu ministerele de ramură (MECC, MADRM, MSFPS) şi alte instituţii ale pieţei muncii.

Abilităţi:

 • Cunoaşterea standardelor sociale, de gen, de protecţie a mediului în realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă;
 • Abilităţi avansate de analiză, sinteză şi planificare strategică, de organizare şi management al timpului;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală, de cooperare şi de lucru în echipă, disponibilitatea de a călători, flexibilitate;
 • Abilităţi avansate de comunicare în scris şi orală în limbile română şi engleză;
 • Abilităţi excelente de operare pe calculator, baze de procesare a datelor, Excel, Survey Monkey sau alte instrumente de chestionare on-line;
 • Grad înalt de responsabilitate.

Dosarul pentru concurs va conţine:

 • Abordarea conceptuală a misiunii (proiect de Concept si Metodologie, un plan preliminar al acţiunilor de întreprins);
 • CV-ul consultantului-cheie şi / profilul companiei / instituţiei, inclusiv contactele a două persoane de referinţă (angajatori / clienţi);
 • Numărul estimat de zile lucrătoare / Buget estimativ, inclusiv cheltuielile de transport (prezentate separat), în caz de necesitate.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele pe  adresa gmincu@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea Concurs consultant Plan admitere.

Termenul limită de depunere a dosarului15 ianuarie 2019, EXTINS PÂNĂ LA 20 IANUARIE 2019.

Dacă aveţi întrebări, scrieţi-ne pe adresa gmincu@prodidactica.md, până pe data de 16 ianuarie 2019.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.