CONCURS DE SELECTARE A 5 INSTITUȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Shiftedu

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A 5 INSTITUŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a 5 instituţii din învăţământul profesionl tehnic în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”. Instituțiile selectate vor beneficia de suport în ghidarea privind integrarea instrumentelor TIC în procesul de învățare-predare-evaluare, capacitarea cadrelor didactice și manageriale, modernizarea infrastructurii TIC, procesul de dezvoltare și întreținere a sistemelor informaționale și dotarea cu echipament digital.

Prioritate se va oferi următoarelor domenii: pedagogie, TIC, mecanică, agricultură și energetică.

Instituțiile ce vor veni cu o contribuție financiară, care ar putea acoperi, inclusiv, lucrări de reparație a sălilor, servicii de mentenanță, echipament, vor avea șanse sporite pentru a face parte din lista de beneficiari direcți ai proiectului.

Procesul de selecție se va desfășura în 4 etape:

  1. Înregistrarea interesului prin completarea formularului online (12.06 – 30.06)
  2. Expedierea pachetului de documente privind situația în cele 4 direcții (1.07 – 20.07)

 

Management Programe de instruire Infrastructură Resurse umane

 

  1. Interviu cu instituțiile preselectate (începutul lunii septembrie)
  2. Anunțarea beneficiarilor finali (mijlocul lunii septembrie).

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” are drept scop integrarea instrumentelor digitale în învăţământul profesional tehnic. Beneficiarii acestuia sunt cadre didactice şi manageriale, dar și tineri din 6 instituţii de învăţământ profesional tehnic.

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Adresa:

str. Mateevici, 23 B,  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de

C.E. PRO DIDACTICA

Adresa:

str. Armenească, 13,

Chișinău, Moldova,

MD-2012

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.