CONCURS DE SELECTARE A CONSULTANȚILOR/ GRUPULUI DE CONSULTANȚI PENTRU ELABORAREA CURRICULUMULUI AGRICULTURA ECOLOGICĂ

logo-Devram

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunță

 Concurs de selectare a consultanților/ grupului de consultanți pentru elaborarea curriculumului agricultura ecologică pentru formare inițială

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile

valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – Februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Februarie – Octombrie 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de consultant (vezi Termenii de referință)
Selectarea unui consultant/grup de consultanți pentru elaborarea Curriculumului

Agricultura ecologică.

 

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA selectează consultanți/grup de consultanți pentru elaborarea curriculumului Agricultura ecologică pentru formare inițială, care va reflecta necesităţile sectorului privat faţă de forţa de muncă pregătită de instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol în ceea ce priveşte agricultura ecologică.

Responsabilități (a se vedea Termenii de referință).

Dosarul pentru concurs va conţine:

  1.  Curriculum vitae, subliniind experiența relevantă;
  2. Scurtă descriere a competențelor deținute în domeniile solicitate de expertiză și rolul în echipa de dezvoltare a curriculumului (maxim 1-2 pagini);
  3. Propunere financiară: numărul estimat de zile pentru elaborarea curriculumului și consultare.

Vă rugăm să trimiteți cererea la adresa ecairac@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md până la 20.02.2020, indicând Consultant/grup de consultanți pentru elaborarea curriculumului Agricultura ecologică.

Termenul limită de depunere a dosarului – 20.02.2020.

Pentru detalii, scrieţi-ne pe adresa dpreasca@prodidactica.md până pe data de 17.02.2020.

La interviu vor fi invitați doar candidații preselectați.