TERMEN EXTINS: CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

 ANUNȚĂ

 CONCURS DE SELECTARE

A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT

(TERMEN EXTINS: 19 martie)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Martie 2019 –  noiembrie 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de formatori (vezi AICI)
Tip achiziţie: Prestări servicii de elaborare și implementare a programelor de instruire

 

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă cerințelor angajatorilor.

Obiectivul consultanței:  Elaborarea și implementarea programelor de instruire pentru cadrele didactice și manageriale din ÎPT (sectorul agroalimentar).

La concurs pot participa persoane fizice sau juridice  – formatori/traineri/consultanți cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu; cu abilităţi de a elabora suporturi de curs, de a proiecta, a desfășura, a evalua activităţi de formare şi/sau programe de instruire destinate cadrelor didactice și manageriale din ÎPT.

Prestatorul va oferi servicii de instruire la următoarele subiecte:

 1. Management și marketing educațional, inclusiv planificare strategică;
 2. Formare de formatori în instruirea adulților;
 3. Utilizarea TIC în procesul de predare;
 4. Modele și tehnologii inovative în domeniul disciplinei de specialitate, de exemplu:
 • Agricultura performantă și agricultura ecologică;
 • Reglementarea utilizării plantelor, alimentelor, organismelor modificate genetic, inclusiv evaluarea securității alimentelor obținute din OMG;
 • Schimbările climatice și impactul acestora asupra agriculturii, inclusiv asupra agriculturii ecologice;
 • Alte module relevante specialităților agroalimentare.

Responsabilităţi de bază (detalii, vezi TERMENI DE REFERINŢĂ):

 • Analiza de necesități ale beneficiarilor;
 • Elaborarea Agendei și a Suportului de curs/curriculumului;
 • Evaluarea inițială și finală;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Realizarea activității de follow-up și monitorizarea progresului participanților;
 • Elaborarea unui ghid metodologic privind predarea programului propus;
 • Elaborarea raportului de activitate și prezentarea materialelor în variantă electronică.

 Calificări:

 • Studii superioare în domeniile: educație, management, agroalimentar, în alte domenii relevante;
 • Experiență profesională în domeniul programului propus;
 • Minimum 5 ani de experienţă în elaborarea şi realizarea programelor de formare continuă și în calitate de formator;
 • Experiența în calitate de formator în activitățile C.E. PRO DIDACTICA constituie un avantaj.

Abilități:

 • Abilităţi de analiză și evaluare a necesităților de instruire, de organizare şi de management al timpului;
 • Abilități de lucru în echipă; abilităţi excelente de comunicare şi de relaţionare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulţii, de diseminare a experienței și a lecțiilor învățate;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiune cu beneficiarii proiectului;
 • Capacitatea de a colabora cu colegii într-un mediu multicultural și multietnic, cu deschidere și respect pentru diversitate.

 Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, de preferință în conformitate cu modelul A, inclusiv date de contact ale persoanelor de referință, angajatorii anteriori (accesaţi TERMENII DE REFERINŢĂ);
 2. Scurtă descriere a propunerii de formare (1-3 pagini), conform modelului B (accesaţi TERMENII DE REFERINŢĂ);
 3. Propunere de buget  – numărul estimat de zile lucrătoare pentru programul propus.

Termen extins de depunere a dosarului – 19 martie 2019.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele pe adresele de email lnahaba@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Formator  AGRI-VET”.  Pentru mai multe detalii, contactați-ne pe adresele de email indicate mai sus, până pe data de 15.03.2019.