CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI ”COMPETENŢE DIGITALE PENTRU ANGAJARE ÎN ECONOMIA MODERNĂ” (PERIOADA DECEMBRIE 2018-NOIEMBRIE 2021)

Shiftedu

Concurs de selectare a unei companii pentru desfăşurarea auditului financiar al proiectului

Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă

pentru perioada decembrie 2018 – noiembrie 2021

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit/auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului ”Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă”.

Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele:

  • Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
  • Licenţa (copia);
  • Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  • Preţul serviciilor acordate;
  • Datele unei persoane de contact în cazul necesităţii unor date suplimentare sau comentarii referitor la informaţiile propuse (numele, prenumele reprezentantului companiei de audit, funcţia, telefon de contact).

La concurs se admit auditorii, care au experienţă internaţională de cel puţin 3 ani.
Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit.
La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte. Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare de management, care va include concluzia de audit privind:
a) rezultatele controlului;
b) propuneri referitor la îmbunătăţirea activităţii proiectului.

Ofertele participanţilor vor fi depuse în plicuri sigilate, într-un exemplar, în original, tipărit, semnat şi ştampilat pe adresa str. Armenească 13, MD- 2012, mun. Chişinău până la data de 8 noiembrie 2019, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare vizualizaţi Termenii de Referinţă sau vă puteţi adresa la numărul de tel.: (022) 54 25 56, (+373) 69 535228, sau prin e-mail: lnahaba@prodidactica.md