CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI ”PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ȘI RELEVANȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Concurs de selectare a unei companii pentru desfășurarea auditului financiar al proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pentru perioada decembrie 2015 – noiembrie 2018

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit sau auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate decembrie 2015 – noiembrie 2018.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele:

  • Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
  • Licenţa (copia);
  • Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  • Preţul serviciilor acordate;
  • Datele unei persoane de contact în cazul necesităţii unor date suplimentare sau comentarii referitor la informaţiile propuse (numele, prenumele reprezentantului companiei de audit,  funcţia, nr. de telefon)

La concurs se admit auditorii, care au experienţă internaţională de cel puţin 3 ani.
Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit.
La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare de management, care va include concluzia de audit privind:
a) rezultatele controlului;
b) propuneri referitor la îmbunătăţirea activităţii proiectului.

Ofertele participanţilor vor fi depuse în plicuri sigilate, într-un exemplar, în original, tipărit, semnat şi ştampilat pe adresa str. Armenească 13, MD- 2012, mun. Chişinău până la data de 28 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare vizualizaţi Termenii de Referinţă sau vă puteţi adresa la numărul de telefon:
022 54 25 56.

sau prin e-mail: lnahaba@prodidactica.md