CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

logo-Devram

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII

PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: 15 februarie 2020  –  15 mai 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de expert/grup de experți/companii (vezi Termeni de Referinţă)
Tip achiziţie: Selectarea unui expert/grup de experți/companii pentru a furniza servicii de formare privind dezvoltarea planului de afaceri

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA selectează un expert/grup de experți/companii pentru furnizarea de servicii de formare (inclusiv elaborarea programului de instruire) privind dezvoltarea planului de afaceri, cu accent pe standardele de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv produsele ecologice).

Responsabilităţi (a se vedea Termenii de referință).

Calificări:

 1. Cel puțin un master în domeniul administrării afacerilor, al managementului sau al unui conex;

2. Cel puțin 5 ani de experiență în prestarea serviciilor de instruire;

3. Abilități excelente de comunicare și prezentare;

4. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point;

5. Nivel avansat de cunoaștere a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj.

Dosarul pentru concurs va conţine:

  • Oferta tehnică (scurtă descriere a propunerii), cu accent pe experiența relevantă, CV-urile experților/profilul companiei;
  • Oferta financiară.

Candidaţii vor expedia dosarele la  adresele:  lnahaba@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea  Concurs expert plan de afaceri.

 Termenul limită de depunere a dosarului – 10 februarie 2020.

 Rezultatele concursului vor fi comunicate doar persoanei/companiei selectate.