CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ A COMPETENŢEI INTERCULTURALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Pestalozzi

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ A COMPETENŢEI INTERCULTURALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Proiectul: Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Implementator:  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: iunie 2018 – decembrie 2020.

Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de educaţie interculturală ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Perioada de implicare experţi: noiembrie – decembrie, 2018.

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări Servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali (echipă de 2-3 persoane) conform cerinţelor din Termenii de Referinţă (LINK).

Ȋn contextul proiectului dat, CE PRODIDACTICA selectează un grup de experți/o companie de cercetare privind realizarea unui studiu sociologic, care va cuprinde o analiză cantitativă şi calitativă în 3 universităţi cu profil pedagogic (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți şi Universitatea de Stat din Comrat), având ca scop constatarea situației curente privind nivelul de dezvoltare a competenţelor interculturale în mediul universitar.

Condiţii de aplicare:

Potenţialii candidaţi vor expedia:

  • Prezentare succintă a obiectivelor de cercetare, care reflectă viziunea și abordarea lor în vederea atingerii rezultatelor așteptate;
  • CV-ul, cu sublinierea experienţei relevante subiectului (în cazul expertului individual);
  • Profilul Organizaţiei cu evidențierea experienţei relevante şi CV-urile experţilor implicați (în cazul companiilor/instituţiilor);
  • Oferta financiară (care va include separat – rata de consultanţă/zi și alte cheltuieli relevante considerate substanţiale).

Propunerile vor fi transmise în format electronic pe adresele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (prodidactica@prodidactica.md şi cc: cbujac@prodidactica.md), până la 23 noiembrie 2018, ora 12:00, specificând Ref: Baseline Study on ICE. Pentru detalii, ne puteţi contacta la nr. de tel.: 069366848, 069233782.