CONCURSUL ”AUTORUL RED SHIFT EDU”

Shiftedu

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs pentru cele mai bune resurse educaționale deschise (RED) în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare. Proiectul Shift Edu are drept obiectiv integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în învățământul profesional tehnic, prin sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conținutului digital pentru anumite meserii și specialități, dotarea corespunzătoare a instituțiilor, pentru realizarea unui proces educațional de calitate.

Scopul concursului este de a promova conceptul de educație deschisă în învățământul profesional tehnic și a încuraja cadrele didactice să contribuie la dezvoltarea și utilizarea resurselor educaționale deschise în procesul de pregătire profesională inițială.

Grupul țintă:

  • cadre didactice de specialitate din cele 7 instituții de învățământ profesional tehnic (ÎPT) beneficiare ale proiectului [1];
  • cadre didactice de specialitate din alte instituții ÎPT, care au experiență în utilizarea și dezvoltarea resurselor educaționale digitale.

Cerințe față de resursa educațională deschisă:

  • Produsul este un proiect didactic care descrie planul activităților de predare-învățare-evaluare în cadrul unei unități de învățare sau al unui modul la disciplinele de specialitate, utilizând instrumente web/programe educaționale digitale.
  • Produsul este prezentat în unul din următoarele formate: PDF cu hiperlinkuri, site educațional, video educațional, prezentare interactivă, carte digitală etc.
  • Produsul are statut de RED,  prin aplicarea de către autor a licenței libere  (http://creativecommons.org/choose/).
  • Produsul respectă cerințele curriculare la disciplinele de specialitate aprobate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

 O comisie formată dintr-un număr impar de membri – experți în educație, TIC și alte domenii de interes pentru concurs, propusă de echipa de proiect, va decide asupra câștigătorilor în baza următoarelor criterii: 

  1. Conținut – conținutul resursei este relevant pentru grupul țintă (elevi din ÎPT) și va conduce la atingerea finalităților educaționale; acest conținut este original, adică este creat de profesor. Resursa poate conține elemente care nu sunt lucrări create de profesor (de exemplu, fotografii, grafice, citate etc.), dar acestea trebuie să fie preluate din surse deschise, licențiate corespunzător cu Creative Commons, cu referire explicită la sursă sau la autorul operei originale. Elementele suplimentare nu trebuie să depășească 30% din conținutul total al resursei prezentate la concurs – maxim 40 de puncte.  
  1. Creativitate – conținutul resursei acoperă cele mai recente informații disponibile/cunoștințe științifice la tema abordată, care este adecvată curriculumului pentru ÎPT. Acesta este prezentat într-un mod creativ/inovator, folosind elemente multimedia (fotografii, audio, video etc. – acolo unde este posibil), încurajând interactivitatea în rândul elevilor – maxim 40 de puncte.  
  1. Calitate – prezentarea tehnică generală a lucrării (design, ergonomia instrumentelor de navigare, gama coloristică, modele grafice, elemente multimedia etc.), inclusiv adecvarea formatului pentru utilizare în ÎPT – maxim 20 de puncte. 

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a refuza să evalueze lucrări care conțin declarații sau opinii discriminatorii (rasiale, religioase, etnice etc.), concluzii pseudoștiințifice, precum și date, surse, informații care promovează diverse opinii politice.

Câștigătorii concursului „Autorul RED Shift Edu” vor primi în calitate de premiu câte un laptop. În plus, instituțiile care vor fi reprezentate de cei mai mulți participanți la concurs vor beneficia de un display interactiv.

Un profesor poate participa la concurs cu un produs RED, expediat în format electronic, în perioada 17 ianuarie-21 februarie 2022. Resursele create anterior în cadrul proiectului Shift Edu și/sau cele depuse pentru alte concursuri nu vor fi acceptate. Prin înscriere la concurs, autorii sunt de acord ca datele și produsele RED să fie folosite, partajate și promovate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA pe pagini web, rețele sociale și prin intermediul altor instrumente de diseminare online.

Dosarul de concurs va include:

– originalitatea resursei digitale;
– acceptarea ca resursele digitale să fie publicate pe paginile web ale CEPD și pe alte platforme online.

  • Resursa educațională deschisă.

Dosarele vor fi transmise electronic la adresele de email prodidactica@prodidactica.md și mdabija@prodidactica.md.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 21 februarie 2022.

Rezultatele concursului vor fi anunțate până la 14 martie 2022, pe www.prodidactica.md, pe pagina Facebook a proiectului Shift Edu și pe cea a ”Comunității profesorilor din învățământul profesional tehnic”.

Informații de clarificare pot fi solicitate prin poșta electronică (prodidactica@prodidactica.md și mdabija@prodidactica.md)  sau la telefon ((022) 54 25 56).

[1] Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Centrul de Excelență în Transporturi, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul ”Iulia Hașdeu” din Cahul și Colegiul Politehnic din Bălți.