CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI DINTRE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ȘI CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

Pestalozzi-EIC

Luni, 19 aprilie 2021, Universitatea de Stat din Moldova și Centrul Educațional PRO DIDACTICA au încheiat un acord de colaborare pentru implementarea proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2), implementat cu sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția.

Universitatea de Stat din Moldova și Centrul Educațional PRO DIDACTICA recunosc necesitatea unor eforturi comune în vederea promovării principiilor bazate pe toleranță și deschidere față de culturi diferite, în mediul universitar, și contribuția importantă a organizațiilor neguvernamentale educaționale, alături de insituțiile de învățământ superior, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de educație interculturală.

Cu scopul de a contribui la promovarea educației interculturale și de a întreprinde acţiuni pentru o mai bună integrare într-o societate, aflată în continuă schimbare, Universitatea de Stat din Moldova și Centrul Educațonal PRO DIDACTICA au încheiat un Acord de colaborare. Acesta a fost semnat de către rectorul USM, dr. conf. univ, Igor Șarov și Cristina Bujac, coordonator de proiect din partea Centrului Educațional PRO DIDACTICA. La evenimentul de semnare a Acordului de colaborare, au participat dr. hab. prof. univ. Viorica Goraș-Postică, expert proiect, dr. conf. univ. Maia Șevciuc, Șef Departament și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Rectorul Universității de Stat din Moldova, dr. conf. univ. Igor Șarov, a salutat călduros echipa de proiect din cadrul Centrului Educațional PRO DIDACTICA, a apreciat importanța acestei initiative în contextul Republicii Moldova, subliniind că USM rămâne deschisă colaborărilor de lungă durată și de perspectivă. Dna Cristina Bujac, coordonatoare de proiect, a menționat că proiectul este unul mare, de anvergură și se află la faza a doua, care prevede implementarea lui la nivel de studii de master.

Principalele obiective ale parteneriatului vizează:

  • Sprijinirea formării inițiale a tinerilor, viitori profesori, în dezvoltarea educației interculturale;
  • Promovarea valorilor educaționale, bazate pe toleranță față de alte culturi, în mediul universitar;
  • Organizarea programelor de formare în scopul consolidării capacităților cadrelor didactice și manageriale universitare în domeniul educației interculturale;
  • Intensificarea rolului CE PRO DIDACTICA în activitatea de instruire a viitorilor profesori;
  • Acordarea de asistență la revizuirea curriculumului universitar la facultățile de Științe ale educației (ciclul 2 Masterat);
  • Dezvoltarea Centrului de resurse didactice în educație interculturală la USM;
  • Oferirea asistenței tehnice pentru activitatea Centrului de resurse didactice în educație interculturală;
  • Organizarea activităților educaționale comune de EIC între 7 universități partenere și instituțiile preșcolare/școli, unde au loc stagiile pedagogice EIC ș.a.

Rectorul USM, dr. conf. univ. Igor Șarov și-a exprimat siguranța că proiectul dat va avea un impact semnificativ, iar activitățile desfășurate în cadrul acestuia vor contribui la dezvoltarea societății democratice și la asigurarea unei conviețuiri pașnice, fundamentată pe valori de toleranță și non-discriminare pe criterii de apartenență etnică, religioasă, lingvistică etc.