CULEGEM PRIMELE ROADE LA SEMINARELE DE FOLLOW-UP DEDICATE RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

Pe 12 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, prima grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare, au participat la seminarul de evaluare şi certificare cu tematica RED, după ce au beneficiat în primăvară de un program inedit de instruire. Astfel, profesorii au avut posibilitatea să îşi valorifice competenţele digitale, elaborând şi aplicând resursele electronice în procesul educaţional, atât la disciplinele pe care le predau, cât şi la orele de dirigenţie sau orice alt tip de activităţi educaţionale.

Am constatat cu satisfacţie profesională că interesul cursanţilor pentru subiectul studiat este în continuare unul sporit, s-au prezentat practici concrete de dezvoltare creativă, de căutare şi de utilizare eficientă a RED naţionale şi internaţionale, cu implicarea colegilor şi a elevilor. A fost remarcată dotarea multor şcoli cu echipament TIC performant (tablete, laptopuri, table interactive), inclusiv INTERNET de bandă largă, favorizarea pentru utilizarea RED de politicile strategice aprobate în domeniu la nivel instituţional şi naţional, încurajată de Standardele de competenţe digitale pentru cadrele didactice din învăţământul general.

 Ne-a bucurat faptul că toţi formabilii s-au implicat activ, au discutat între ei destul de productiv, producându-se un schimb eficient de experienţe şi practici avansate.

Majoritatea cursanţilor au participat la Concursul RED 2, organizat în cadrul aceluiaşi proiect în lunile precedente, şi, începând cu luna decembrie curent, se vor oferi publicului larg cele mai interesante resurse pe pagina www.red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/.

Dintre cele mai originale resurse deschise, menţionăm pe cele elaborate de profesorii dr. Rita GODOROJA şi Corina CONAC la chimie şi de dna Maia POROMBRICA la fizică şi matematică.

În cadrul atelierului au fost puse în discuţie şi unele aspecte tehnice şi didactice (modalităţi de plasare a licenţelor libere pe RED create, importanţa corectitudinii lingvistice a produsului digital, cerinţe pentru o prezentare digitală eficientă, care este locul RED în dezvoltarea creativităţii elevilor la diverse discipline şcolare, instrumente libere de pe INTERNET pentru crearea RED etc.)

În continuare, încurajăm profesorii să producă RED, să îşi perfecţioneze competenţele profesionale în domeniul TIC, să înveţe limba engleză şi alte limbi de circulaţie internaţională, fiind astfel deschişi şi pregătiţi să cunoască o lume întreagă prin disciplinele predate şi să presteze servicii educaţionale de calitate pentru noua generaţie de copii şi adulţi din era informaţiei.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Valeriu GORINCIOI, formatori,

Cristina BUJAC, coordonator de proiect