”DEVRAM”: șase standarde de calificare noi pentru domeniul agroalimentar

Devram logo_25.05

Ședința din 15 iunie curent a  Consiliului Național pentru Calificări –  care are misiunea de a acorda sprijin consultativ Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în scopul realizării politicilor educaționale din domeniul Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova –  a avut pe agenda zilei examinarea și validarea a 6 standarde de calificare noi pentru sectorul agroalimentar:

 1. Tehnician în asigurarea calității, nivelul 4 CNCRM, domeniul de formare profesională Prelucrarea alimentelor;
 2. Tehnician în industria alimentară, nivelul 4 CNCRM, domeniul de formare profesională Prelucrarea alimentelor;
 3. Operator la linie în industria alimentară, nivelul 3 CNCRM, domeniul de formare profesională Prelucrarea alimentelor;
 4. Felcer veterinar (tehnician ecolog), nivelul 4 CNCRM, domeniul de formare profesională Medicină veterinară;
 5. Tehnician mecanic, nivelul 4 CNCRM, domeniul de formare profesională Mecanica și prelucrarea metalelor;
 6. Expert în standarde ocupaționale, domeniul de formare profesională Business și administrare.

Standardele de calificare au fost elaborate în cadrul Activității 1.17. ”Dezvoltarea standardelor și calificărilor ocupaționale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, fiind validate de comitetele sectoriale pentru formare profesională și coordonate cu ministerele de resort (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale). Acestea au avut la bază ”Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare”, care a fost îmbunătățită, în 2020, cu suportul aceluiași proiect.

Standardele vor asigura formarea unor specialiști în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și cu rigorile impuse de piața muncii. Acestea vor servi la:

 • ajustarea politicilor și a cadrului legal din domeniul de specialitate;
 • actualizarea conținuturilor curriculare și a programelor în educație;
 • elaborarea fișei de post;
 • angajarea de personal calificat;
 • elaborarea programelor de formare profesională;
 • desfășurarea examenelor de calificare.

Absolvenții programelor de formare cu calificarea respectivă vor dobândi cunoștințe teoretice și deprinderi practice ce le vor permite să activeze în unul dintre sectoarele strategice pentru republica Moldova –  cel agroalimentar.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.