EDUCAŢIE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: EXPERIMENT PEDAGOGIC

În data de 15-16 mai 2009, în cadrul unui seminar de bilanţ, s-a încheiat prima etapă a proiectului de experimentare a cursului opţional pentru licee „Educaţie pentru Integrare Europeană”, la care au participat profesori experimentatori de la 7 instituţii-pilot: LT „M. Eminescu”, Cahul; LT Mereni, Anenii Noi; LT „Şt. Ciobanu”, Talmaza, Ştefan Vodă; LT „A. Mateevici”, Şoldăneşti; LT „M. Eliade”, Nisporeni; LT „M. Eminescu”, Făleşti; Liceul de Inventică şi Creativitate “Prometeu-Prim”; Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi LT „L. Deleanu” din Chişinău.

Formatorii L. Sclifos, R. Solovei, R. Eşanu au facilitat cîteva sesiuni de colectare a feedback-ului pe marginea materialelor propuse pentru practicumul elevilor şi ghidul metodologic. La chestionarul de evaluare finală, aplicat după studierea noii discipline, fiind întrebaţi ce i-a impresionat în mod deosebit la Educaţie pentru Integrare Europeană, elevii s-au referit la conţinuturile interesante, caracterul interactiv de predare-învăţare-evaluare, elaborarea proiectelor şi a posterelor în echipă, descoperirea atractivităţii integrării europene pentru R. Moldova etc. Printre motivele pentru care ar recomanda disciplina dată altor colegi, au enumerat: oportunitatea de a afla standardele europene de viaţă; posibilitatea de a cunoaşte drepturile şi obligaţiile de cetăţean european, avantajele şi dezavantajele integrării europene etc. „A fi cetăţean european”; în viziunea liceenilor, înseamnă: a fi unit cu mai multe ţări dezvoltate, de la care putem lua exemplu în numeroase privinţe; a putea circula, fără restricţii, unde doreşti; a avea o viaţă mai bună; a trăi cu adevărat libertatea ş.a.m.d. Profesorii au fost evaluaţi în baza orelor predate, a prezentărilor făcute cu sinteze şi mostre din activitatea elevilor, dar şi a demersurilor didactice proprii, desfăşurate pe parcursul acestui an, ca răspuns la provocarea Educaţie europeană pentru tine. Curriculumul şi suportul didactic la disciplina de pionierat în cauză au fost propuse Ministerului Edu¬caţiei şi Tineretului, pentru a fi incluse în planul de învăţămînt al instituţiilor liceale din întreaga republică. Sperăm la un succes informaţional şi acţional în liceele noastre, avide de „cucerirea” Europei prin cunoştinţe profunde şi vaste, capacităţi funcţionale şi utile, atitudini deschise şi democratice.