ELABORARE DE CURRICULA PENTRU FORMARE CONTINUĂ

Devram-logo_page-0001 (1)

Pe data de 6 și 12 mai curent, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a avut loc un nou eveniment de instruire, orientat spre dezvoltare curriculară. Acesta a întrunit on-line responsabili de formare continuă și cadre didactice care se vor implica în elaborarea de curriculum din cele 7 școli-pilot – instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Activitatea, subscrisă componentei ”Dezvoltarea, lansarea și implementarea proiectelor de creare a sistemului de formare continuă (CVET)” și moderată de Viorica Goraș-Postică, și-a propus drept obiective principale: actualizarea și consolidarea competențelor conceptorilor de curriculum în domeniu; familiarizarea cu cerințele la zi față de un program și un curriculum de formare continuă; stimularea preocupării pentru modernizarea, perfecționarea permanentă a documentelor curriculare; sporirea interesului și a responsabilității pentru implicare în proiect etc.

Agenda celor două sesiuni de instruire, realizate în cheia cadrului ERRE, au inclus următoarele subiecte: elaborarea documentelor curriculare: abordări și provocări; curriculumul pentru elevi și cel pentru adulți: deosebiri și asemănări; parcurgerea analitică a ”Ghidului de proiectare a activităților de formare în educația adulților” (http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/04/DVV_ghid.pdf) etc.

După primul atelier, ca temă de casă, cursanții au avut de elaborat schițele de curriculum la disciplinele alese: ”Creșterea legumelor în teren protejat” și ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” (CEHTA); ”Implementarea managementului calității în ÎPT” (CESPA); ”Somelier, ghid în domeniul turismului vitivinicol” (CEVVC);  ”1C: Contabilitate, versiunea 8.3 (CAI Râșcani); ”Electrogazosudor (sudare manuală)” (CTA Svetlâi); ”Agricultura benefică mediului” (CAI Ungheni); ”Curs de nutriție și bucătărie vegană” și ”Inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative și designului floral” (ȘP Bubuieci).  Cel de-al doilea atelier, în cadrul căruia au fost prezentate și analizate lucrările, s-a încununat cu recomandări concrete de îmbunătățire. O ultimă etapă a procesului de elaborare a curricula va consta în introducerea modificărilor, iar ulterior, în urma unor consultații individuale, în definitivarea documentelor.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.