”Evaluarea calității” în atenția conducătorilor din învățământul preșcolar și școlar

Centrul Educațional PRO DIDACTICA a dat startul unei noi ediții a programului ”Evaluarea calității în învățământul general”, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Instruirea se va desfășura în format sincron și asincron, cu participarea a două grupe de cursanți – peste 90 de cadre manageriale din întreaga republică.

Activitatea primei grupe, din a cărei componență fac parte 45 de conducători de instituții de învățământ general, va fi facilitată de formatoarele Tamara Tonu și Maria Șevciuc, iar a celei de-a doua grupe, alcătuită din 45 de conducători de instituții de educație timpurie, de Olga Tarlev și Lilia Arteni.

Pe parcursul celor patru zile de instruire (10/11, 12, 17 și 19 mai) vor fi elucidate aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente procesului în cauză etc.