EVENIMENT DE CELEBRARE A ANIVERSĂRII DE 30 DE ANI DE LA PROCLAMAREA DE CĂTRE UNICEF A DECLARAȚIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR COPIILOR LA USM

Pestalozzi-EIC

 În 20 noiembrie curent, în incinta Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, a avut loc o întrunire comună a studenților, viitori pedagogi și a profesorilor universitari, la care s-a dezbătut contextul actual moldovenesc de respectare a drepturilor copilului, stipulate în Declarația sus-numită.

Ca invitat special, care a prezentat de manieră punctuală și analitică textul Declarației, dar și referințele pe marginea respectării ei, a fost dna Svetlana Mirca, împreună cu alți 2 colegi de la Secretariatul permanent al Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului, din cadrul Cancelariei de Stat.  În calitate de facilitatori, au fost dna decan Viorica Lifari  și dna dr. conf. univ. Irina Gâncu.

Cei peste o sută de studenți-participanți și peste douăzeci de cadre didactice au luat cunoștință cu unele date istorice ale Declarației, cu toate drepturile fundamentale ale copiilor și cu unele semnale alarmante de încălcare a drepturilor copilului în țara noastră, începând cu anul 1994, când Republica Moldova a aderat la Convenția respectivă, s-au enunțat și exemple de sfidare a drepturilor copilului în alte țări ale lumii.

Dintre aspectele de mare importanță, s-a insistat asupra cunoașterii de către viitorii pedagogi, dar și de părinții/cetățeni activi a telefonului copilului – 116 111, la care pot anunța despre orice caz de încălcare a drepturilor copilului. De asemenea, am fost informați că în fiecare semestru, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă guvernului un raport privind cazurile de violență asupra copilului, iar ca cifre ilustrative au fost oferite cele din raportul pe semestrul 2 al anului 2018-2019, când au fost înregistrate oficial 4515 cazuri de violență, dintre care 2156 cazuri de violență fizică, 1156 cazuri – violență emoțională, 1128 cazuri de neglijare a copiilor, 46 cazuri de exploatare prin muncă și 22 cazuri de suspectare a abuzului sexual.

Dna prof. Viorica Goraș-Postică a prezentat cadrul în care a avut loc evenimentul – proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția și implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 3 universități din Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat. Deoarece studenții urmează să efectueze stagiile de practică în școli, iar, ulterior, își vor dezvolta cariera pedagogică, aceștia au fost sensibilizați asupra respectării necondiționate a drepturilor copiilor la toate nivelurile, dar și asupra promovării echilibrate a responsabilităților/obligațiunilor acestora.

Viorica Goraș-Postică, expert proiect