Formare de formatori în cadrul Platformei EDUCAȚIE

Astăzi, 25 iunie 2024, Tekwill a găzduit  trainingul Formare de formatori: „PEDAGOGIA DIGITALĂ – O NOUĂ FILOSOFIE A EDUCAȚIEI MODERNE”.  Activitatea face parte din seria de instruiri ale Platformei EDUCAȚIE destinate formatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Activitatea a fost facilitată de Liubov Mitioglo, manager regional și expert Tekwill UTAG, și Tatiana Culeva, specialist principal, Direcția de Învățământ UTAG, coordonator de programe regionale de mentorat pentru îmbunătățirea competențelor IT ale personalului didactic.

Participanții la eveniment au fost familiarizați cu experiența Tekwill în domeniul promovării educației digitale. O sesiune de training a fost consacrată procesului de transformare digitală a școlii moderne. De asemenea, participanților le-a fost  organizată o excursie în cadrul căreia le-au fost prezentate serviciile  Tekwill.

Beneficiarii acestei secvențe de formare au avut parte de un prețios schimb de experiență, au prezentat instrumentele digitale pe care le cunosc și le utilizează în demersurile la clasă, au discutat pe marginea unor probleme de primă importanță legate de digitalizarea procesului instructiv-educativ în instituțiile de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului. Activitatea a avut  loc în cadrul proiectului Platforma EDUCAȚIE, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.