FORMAREA FORMATORILOR DIN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

parteneri

La 8, 10 și 11 noiembrie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA realizează ultimul modul al seminarului-training Educaţia adulţilor. Formare de formatori cu genericul Strategii didactice în lucrul cu adulții. Activitatea face parte din proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi al Guvernului României.

Programul de formare se desfășoară în incinta Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI) și are drept scop dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale de formator ale participanților, care vor avea rol de persoane-resursă/formatori în cadrul CEITI și vor planifica, desfășura, evalua activități de formare continuă destinate colegilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic care pregătesc muncitori și tehnicieni în domeniul TIC. Primele două module s-au desfășurat în perioadele 3, 4, 6 octombrie și respectiv, 24, 27 și 31 octombrie. În cadrul acestora au fost abordate aspecte ce țin de particularitățile activităților de formare a adulților și managementul programului de formare. Pe toata durata seminarului-trening participanții au demonstrat un nivel sporit al motivației și s-au implicat activ și responsabil în toate activitățile desfășurate. Demersul didactic a fost  bazat pe cooperarea dintre formatori și participanți, pe aplicarea strategiilor interactive. Valentina Chicu și Serghei Lîsenco, Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan, Angela Gramă-Tomiță și Livia State, formatori cu o vastă experiență în domeniu, au facilitat cele trei module, asigurând dezvoltarea calitativă a competențelor cadrelor didactice pentru lucrul cu adulții și un confort psihologic pentru toți cei 21 de participanți.

Următoarea activitate, follow-upul, se va desfășura în luna decembrie. Participanții vor prezenta rezultatele activității lor și tema de casă, ceea ce va constitui un bun prilej pentru schimbul de experiență și diseminarea practicilor de succes în domeniul educației adulților.

Lilia Nahaba,
coordonator proiect