Forța BILDUNG

Proiectul BILDUNG a lansat o publicație care oferă o imagine cuprinzătoare, cu privire la
necesitatea abordării bazată pe Bildung în învățarea și în educația adulților. Publicația este prima
parte dintr-o serie cu șase volume care explorează relația Bildung cu diferite problematici
actuale.
Învățarea și educația adulților bazată pe Bildung are puterea de a ajuta oamenii să se descurce în
medii din ce în ce mai complexe, cu un viitor necunoscut, precum și să stimuleze toleranța și
curiozitatea. Noua publicație „Ce este Bildung?” oferă o imagine de ansamblu profundă, dar
concisă, în același timp, asupra conceptului și explorează ce fel de Bildung este necesar pentru ca
oamenii să fie mai bine echipați în fața provocărilor secolului 21. Aceasta va fi urmată de
module tematice ale Bildung-ului, relaționate cu învățarea digitală, democrația, sustenabilitatea și
formarea abilităților de bază, reflectate în lucrări specifice.

Promovarea învățării holistice
Seria de publicații este elaborată în cadrul programului Erasmus +, proiectul BILDUNG
„Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei
înțelegeri europene a Bildung-ului pentru generațiile viitoare”. Proiectul contribuie la inovarea
sectorului european de învățare și educație pentru adulți (ALE), prin adoptarea conceptul holistic
de Bildung și explorarea potențialului său politic și practic. Prin aceasta, proiectul contribuie la
renovarea domeniului, promovează incluziunea socială și abordează provocările cheie pentru
societatea europeană.
Prima publicație BILDUNG sugerează noi abordări, implementabile în cadrul educației actuale a
adulților. Acesta include o imagine de ansamblu asupra istoriei, semnificației și potențialului
conceptului Bildung. Astfel, primul număr inițiază cititorii în filozofia Bildung și o
particularizează în raport cu învățarea și educația pentru adulții de astăzi.
https://eaea.org/project/bildung/

Care sunt avantajele abordării Bildung?
Bildung promovează o educație care vizează toate aspectele dezvoltării indivizilor, comunităților
și societăților, inclusiv dimensiuni etice, emoționale și științifice, integrate holistic. Prin aceasta,
Bildung fortifică democrația, îi învață pe indivizi cum să fie cetățeni activi și îi pregătește pentru
provocările care, deși sunt gestionate de state naționale, sunt trăite în mod singular de fiecare
individ. Aceste provocări includ digitalizarea, democrația și economia; durabilitatea, problemele
de mediu și accesul la educație.

Bildung contribuie la o abordare mai sănătoasă și mai puțin tehnologizată a educației. Prin
urmare, permite participarea mai activă și contribuția indivizilor la edificarea democrației.
Întrucât cetățenii devin din ce în ce mai educați, respectiv, vor fi mai bine pregătiți pentru a-și
analiza în mod critic realitatea, ca avocați mai puternici pentru ei și pentru ceilalți.
Consorțiul din proiect este mândru de seria de publicații BILDUNG și este încântat de impactul
care poate fi adus adulților de educație și învățaree. După ce ne-am confruntat cu criza Covid-19
și am observat efectele acesteia în primul an al proiectului, suntem conștienți de greutățile
întâlnite de sectorul educației pentru adulți. Dezvoltându-se prin aceasta, proiectul BILDUNG își
propune să promoveze soluții mai bine orientate în procesarea pandemiei, luptând împotriva
inegalităților și sprijinind o tratare mai incluzivă a învățării adulților.

https://drive.google.com/drive/folders/1YBBFjlY5xhiL-Og2vmdX7RaosqHggwWz