Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale. CONSEPT V

Recent, în perioada 10-12 octombrie curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA s-a desfășurat primul modul al sistemului de traininguri ”Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale”, în cadrul proiectului CONSEPT 5. 13 participanți, reprezentanți ai școlilor profesionale, colegiilor și ai centrelor de excelență, profesori în domeniul IT, transport, electronică ș.a., au avut ocazia să exerseze tehnicile de maximă frecvență din cele care vin în sistemul educațional din partea proiectului LSDGC (Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice), proiect implementat în Republica Moldova deja de 25 de ani.
Asimilarea și acceptarea cadrului ERRE, discuțiile asupra esenței gândirii critice și a utilității ei în dezvoltarea competențelor profesionale, precum și impactul asupra dezvoltării personale a elevilor au fost reperele acestui modul. Provocarea pentru discuții și utilizarea unor tehnici în baza textelor artistice, relevante pentru un anume subiect, și-a atins scopul. Partea cea mai valoroasă a unui training, transferul cunoștințelor asimilate și al deprinderilor formate asupra materiilor predate în grupele de elevi, se va realiza în perioada de după training.

La începutul modulului următor, se va face un schimb de impresii, materiale, întrebări și sugestii din practica de aplicare a gândirii critice la clasă.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești ”Educație pentru Dezvoltare” în implementarea ”Proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza V)”, finanțat de Fundația ”Liechtenstein Development Service (LED)”.