Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale

CONSEPT

În perioada 6-8 octombrie 2021, s-a desfășurat în regim online primul modul dintr-o nouă rundă de seminare-traininguri din cadrul programului Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Obiectivele acestui modul au fost axate pe:

  • Formarea unei viziuni de ansamblu asupra gândirii critice;
  • Asimilarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice;
  • Transferul cadrului ERRE asupra materiilor predate;
  • Motivarea pentru aplicarea cadrului ERRE în activitatea didactică.

Trainingul s-a desfășurat pe platforma ZOOM. Cursanții au beneficiat atât de activități captivante în cheia dezvoltării gândirii critice, cât și de o serie de instrumente propice activității în mediul online, precum: Jamboard, Menti, Padlet, Drive etc. Grație organizării activităților în cheia strategiei gândirii critice (lucrul în grup, SINELG, mozaicul, 6 De ce?, interviul în trei trepte, G/P/P, metafora grafică etc.), cursanții au descoperit, implicându-se activ în procesul de formare, că a gândi critic înseamnă a fi curios, a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a căuta cauze şi implicaţii, a găsi alternative la atitudini deja fixate, a adopta o poziţie întemeiată pe argumente solide şi a analiza logic punctele de vedere ale celorlalţi.

Astfel, formabilii s-au convins de utilitatea acestei strategii, căci a gândi critic – una din abilitățile-cheie necesare profesiilor din viitor – este un proces activ care îl face pe cel care învaţă (în contextul dat, pe elevul din învățământul profesional tehnic) să deţină controlul asupra informaţiei, reconfigurând-o, adaptând-o sau respingând-o.