Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

Sistemul de traininguri din cadrul proiectului CONSEPT, Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, a continuat, în perioada 16-18 aprilie, cu modulul III în variantă online, cu utilizarea platformei Zoom.

Participanții la training, 12 profesori și maiștri care predau disciplinele de specialitate la centre de excelență, colegii și scoli profesionale, au continuat să examineze posibilitățile de aplicare a tehnicilor de gândire critică, dar și să coreleze filosofia gândirii critice cu procesul de predare-învățare-evaluare. Valențele formative ale gândirii critice în domenii precum electronica, IT, deservirea automobilelor și organizarea transportului, conjugate cu examinarea inteligențelor multiple, a dezvoltării competențelor de comunicare în context profesional, au fost cercetate prin optica tehnicilor interactive din cele tradiționale.

Insistența pe comunicare, discuție, argumentare, mai ales în cazul unor meserii foarte tehnice sperăm să dea roadele așteptate. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau cursanţii.