GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE. ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova/CONSEPT, s-a încheiat programul de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale destinat profesorilor care predau discipline de specialitate. Scopul programului se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

La toate cele trei module de training s-a simţit un interes susţinut al de cursanţilor şi o dinamică pozitivă a grupului. Donaţia de materiale-suport a înlesnit  activitatea de formare şi a permis ca între sesiuni cursanţii să citească atent acest suport, astfel că el a şi devenit funcţional, să întrebe despre unele tehnici care încă nu au fost aplicate şi să solicite idei despre posibilităţile de valorificare a unor tehnici. Unii dintre cursanţi au simţit pentru prima dată plăcerea de a fi pe rol de formator, iar impactul a fost pe măsură. Nici conţinutul, nici metodologia  nu au deviat vizibil de la modulul „bătut în cuie” al trainingului de iniţiere în metodologia LSDGC. Au fost respectate principiile gândirii critice, fiecare sesiune a urmat cadrul şi fiecare activitate a beneficiat de o debrifare a procesului de învăţare. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model.

Sesiunea de follow-up a avut loc pe data de 3 mai, sarcina dată pentru acasă fiind  proiectarea unei secvenţe de lecţie, în care s-a utilizat o tehnică LSDGC. Pentru că activităţile de instruire a adulţilor-colegi au mai fost prezentate şi debrifate, considerăm că impactul cel mai serios al asimilării strategiei LSDGC este asupra activităţii de zi cu zi la clasă, iar un proiect odată făcut va trebui validat prin practică şi aceasta va avea consecinţe precum introducerea în uz şi a altor tehnici.

În urma acestui program, participanţii vor avea rolul de persoane-resursă în instituţiile pe care le reprezintă, abilitate să organizeze activităţi de formare continuă pentru alţi profesori-colegi şi să ofere, la necesitate, consultanţă în vederea implementării metodologiei de dezvoltare a gândirii critice şi formării competenţelor profesionale.

Rima BEZEDE
Coordonatoare de proiect