GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

logo-AED

În zilele de 28-30 noiembrie 2017, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a găzduit un nou grup de 24 de cursanţi, care vor beneficia de trei module de formare la subiectul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale.

Venind din instituţiile implicate masiv în programul CONSEPT, profesorii şi maiştrii din aceste două grupuri noi s-au familiarizat cu strategia Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi au exersat în profunzime proiectarea în cadrul Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie – Extindere.

Obiectivele primului training au vizat:

  • Formarea unei viziuni de ansamblu asupra gândirii critice;
  • Asimilarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice;
  • Transferul cadrului ERRE asupra materiilor predate;
  • Motivarea pentru aplicarea cadrului ERRE în activitatea didactică.

Tehnicile de iniţiere au fost selectate din toate etapele cadrului, de fiecare dată examinându-se oportunităţile care se profilează din algoritmul fiecăreia: oscilaţia între Evocare (Asocieri libere/forţate, Scriere liberă, Brainstorming, Discuţie la manej, Alb şi negru) şi Reflecţie (Graficul T, 6 De ce?, SMPR, Imaginaţia ghidată, Eseul de 5’, Turul galeriei), interşanjabilitatea lor; care este specificul tehnicilor de lectură la etapa de Realizare a sensului (Mozaicul, SINELG-ul, Lectura ghidată, Ghidul pentru învăţare, Interviul în trei trepte, Agenda cu notiţe paralele) şi ce reclamă opţiunea pentru discuţie (Discuţia ghidată; Diagrama Venn).

Revenind în instituţiile care i-au delegat, cursanţii – profesori şi maiştri – vor desfăşura seminare pentru colegii lor, pentru a disemina informaţia şi a-şi perfecţiona măiestria.

În februarie 2018, cursanţii vor prezenta un rezumat a ceea ce au reuşit să implementeze şi vor parcurge modulul II al programului – Învăţarea prin cooperare.