GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă implementarea proiectului CONSEPT, componenta Dezvoltare organizațională. În perioada 17-19 octombrie curent se desfășoară modulul III al programului Gîndire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale, cu participarea a 24 cadre didactice care predau discipline de specialitate, delegate de 14 instituții din învățămîntul profesional tehnic din Republica Moldova.

Pe parcursul a trei zile au fost abordate subiecte ce țin de dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale, inclusiv etapele formării competențelor, implicarea gândirii critice în acest proces multiaspectual, indicatorii şi referenţialul de evaluare în raport cu competenţele profesionale etc. Organizarea procesului de formare într-un mod interactiv, cu implicarea cursanților în diverse forme de activitate, asigurarea unui mediu prietenos pentru învățare și schimb de experiență au contribuit la o bună desfășurarea a programului. Astfel, la finele celui de-al treilea training cursanții au reușit să facă un dublu transfer al tehnicilor asimilate: cum poate fi aplicată o tehnică la clasă, la disciplinele predate și cum poate fi aplicată aceeași tehnică în seminarele cu profesori. Feedbackul pozitiv de la  colegi și elevi este unul care încurajează și motivează pentru experimentare continuă.

Următoarea activitate din cadrul programului Gîndire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale, follow-upul,  este planificată pentru sfîrșitul lunii noiembrie. În cadrul acestui eveniment de totalizare profesorii vor prezenta experiențe de aplicare a tehnicilor de dezvoltare a Gîndirii Critice, dar și concluziile personale despre utilitatea și aplicabilitatea acestora în învățămîntul profesional tehnic.

Rima BEZEDE,
coordonator de proiect