GUVERNELE AUSTRIEI ŞI ROMÂNIEI AU SUSŢINUT MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vettic

La data de 27 noiembrie 2018 a avut loc conferința de bilanț a Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, unul dintre principalii beneficiari ai intervenţiilor planificate.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ambasadei României în Republica Moldova, Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic beneficiare ș.a.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” a fost implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României. Iniţiativa a vizat modernizarea procesului de pregătire a specialiştilor în domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.

Proiectul a avut o valoare totală de 694 mii Euro şi a fost implementat pe parcursul perioadei decembrie 2015 – noiembrie 2018. Acţiunile au fost axate pe creşterea capacităţilor Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, creat prin reorganizarea Colegiului de Informatică din Chişinău şi transformării acestuia în centru de resurse pentru instituțiile de învăţământ profesional tehnic în domeniul TIC.

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) a devenit o platformă educaţională performantă, capabilă să iniţieze şi să desfăşoare acţiuni de actualizare a curricula pentru specialităţile TIC. În cadrul acestuia a fost instituită o secție de formare continuă, care oferă un șir de programe formare continuă pentru cadrele didactice la specialitățile și meseriile TIC. Pe durata proiectului, peste 75 de cadre didactice au beneficiat de programele de formare continuă oferite de secția respectivă a CEITI. Suplimentar, un Centru de Resurse modern și un laborator multimedia au fost create în cadrul CEITI, astfel punând la dispoziția instituţiilor de învăţământ arondate un mediu de studiu tehnologic avansat, programe eficiente de instruire pentru profesori, dar şi resurse utile pentru cadre didactice şi elevi.

Alte rezultatele importante, care merită să fie menționate sunt următoarele:

  • Două curricula modulare la specialităţile „Administrarea aplicaţiilor web” şi „Reţele de calculatoare”, precum și două curricula ”Limba engleză aplicată în domeniul TIC” pentru învăţământul profesional tehnic secundar şi postsecundar au fost elaborate și aprobate. Aceste curricula au fost fundamentate pe abordarea constructivistă cu accent pe cel ce învață și orientat pe formarea de competențe;
  • Un sistem informațional de management a fost dezvoltat pentru școlile beneficiare. La zi, sistemul are 2274 utilizatori din 12 instituții de învățământ profesional tehnic;
  • Peste 250 de cadre didactice au beneficiat de programe de instruire în domeniile: .NET Fundamentals; ASP.NET; CCNA; Cisco IT Essentials; şcoală de toamnă de 5 zile Future of Jobs; Java;
  • Suport a fost oferit în organizarea examenului de calificare unic la Specialitatea Informatică IPT postsecundar şi Meseria Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor IPT secundar, utilizând platforma Moodle;
  • O campanie extinsă de promovare a carierei IT a fost organizată, în cadrul Târgului anual de orientare în carieră în IT, Moldova ICT Summit, Chisinau Mini Maker Faire, pe rețele de socializare, etc.
  • Peste 1300 elevi au beneficiat de programe de instruire și stagiere (soft skills, program de stagiere F5 mentorat şi networking etc.).

O altă direcţie importantă a fost consolidarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) prin oferirea asistenţei pentru revizuirea instrumentelor necesare pentru implementarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii. De asemenea, au fost desfăşurate un șir de programe de formare continuă pentru angajații ANACEC, ai Consiliului de Conducere și pentru experții evaluatori. Posibilitatea de a participa la misiuni de evaluare în România și schimb de experiență cu instituția omoloagă din România a fost una din cele mai apreciate și utile experiențe pentru beneficiari.

Graţie îmbunătăţirilor operate în cadrul proiectului şi a transformării efective a proceselor de instruire în şcoli profesionale şi colegii, tinerii înmatriculaţi la specialităţi TIC au posibilitatea să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilităţile practice solicitate pe piaţa muncii, beneficiind astfel de şanse mai mari de angajare şi de creştere profesională.

 

RU7a4