ÎN ATENŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR PRIMARE

Anunțăm învățătorii claselor primare, care intenționează să predea în anul curent de învățământ disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” să se înscrie la un seminar interactiv de inițiere și promovare a conceptului dat, pe următoarea adresă: vpostica@prodidactica.md.

Mesajul va fi intitulat Seminar CBV-2018, iar în conținut se va specifica numele de familie, prenumele, instituția în care lucrează persoana, clasa pe care o are și numărul de copii. Activitatea va avea loc sâmbătă, 15 septembrie, de la 9.00. la 15.00, la sediul Centrului, pe adresa str. Armeneasca 13 din Chișinău. Data limită de înregistrare: 12 septembrie, ora 17.00.

Învățătorii vor beneficia de un certificat autorizat și de un număr minim de 5 Caiete ale elevului pentru clasele I-IV, iar instituțiile de un Acord de implicare, pe bază de parteneriat, într-un proiect internațional.

***

Învățătorii care au predat sunt invitați și rugați să promoveze necesitatea și utilitatea cursului la Întrunirile metodice raionale/municipale. De asemenea, se propune continuarea colaborării cu CE PRO DIDACTICA prin expedierea unor elaborări metodice în ajutorul cadrelor didactice în predarea cursului dat (proiecte didactice de scurtă și de lungă durată, prezentări PPT sau Prezi, filme educaționale, scenarii pentru activități extracurriculare etc.), care vor deveni resurse educaționale deschise și vor facilita schimbul de bune practici între învățători. Acestea inițiative vor fi stimulate prin acordarea unui certificat de publicație electronică, valabil pentru procesul de atestare.

Coordonator proiect:
Viorica Goraș-Postică,
tel. de contact: 069366848