ÎN SPRIJINUL VERSIUNII RENOVATE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL PREUNIVERSITAR

Vineri, 11 iunie 2010, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA au avut loc ateliere de lucru cu genericul Integrarea metodologiei de dezvoltare a gîndirii critice în versiunea renovată a Curriculumului naţional preuniversitar.
La acestea au participat conceptorii de Curriculum naţional preuniversitar, autori de ghiduri şi manuale şi cadre didactice interesate de subiect.
Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului Integrarea metodologiei de dezvoltare a gîndirii critice în versiunea renovată a Curriculumului naţional preuniversitar, derulat cu suportul Foundation Open Society Institute (Zug).

 

Scopul proiectului este de a sprijini procesul de îmbunătăţire calitativă a curriculumului naţional pentru învăţămîntul preuniversitar din R. Moldova, prin integrarea principiilor şi a metodologiei de dezvoltare a gîndirii critice în versiunea renovată a curricula disciplinare.
Anterior, în cadrul proiectului, grupul de experţi, din care fac parte Oleg BURSUC, Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Lia SCLIFOS, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Ludmila URSU, Lidia BEZNIŢCHI şi Roman COPĂCEANU, a realizat un şir de activităţi, inclusiv:
·    Analiza curricula modernizate la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general, propusă pentru dezbateri de Ministerul Educaţiei. Această analiză a fost efectuată din perspectiva identificării prezenţei/nonprezenţei principiilor de dezvoltare a gîndirii critice la elevii din învăţămîntul secundar general (ianuarie 2010).
·    Elaborarea de recomandări practice pentru optimizarea documentelor curriculare din învăţămîntul preuniversitar şi punerea acestora la dispoziţia tuturor grupurilor de lucru (februarie 2010).
·    Elaborarea recomandărilor practice şi a sugestiilor metodologice pentru integrarea principiilor şi a metodologiei de dezvoltare a gîndirii critice în procesul de predare-învăţare-evaluare, în scopul includerii lor în ghidurile de implementare a curriculumului renovat (mai-iunie 2010).
Rezultatele acestor activităţi-cheie au stat la baza desfăşurării ulterioare a:
·    2 ateliere de analiza a documentelor curriculare;
·    2 ateliere de elaborare a recomandărilor pentru optimizarea documentelor curriculare;
·    unei mese rotunde cu participarea membrilor grupurilor de lucru la curriculum;
·    3 ateliere pe 3 arii curriculare pentru membrii grupurilor de lucru la curriculum, cu scopul integrării metodologiei de dezvoltare la elevi a gîndirii critice în ghidurile de implementare a curriculumului renovat.
Revenind la atelierele de lucru desfăşurate cu membrii grupurilor de lucru la curriculum, dorim să menţionăm că participanţii la ele au manifestat un mare interes faţă de subiectele abordate, apreciind atît necesitatea şi utilitatea recomandărilor şi sugestiilor venite din partea experţilor, cît şi posibilitatea de a dezbate, de a clarifica aspectele mai complexe, cum ar fi formarea şi evaluarea competenţelor-cheie prin intermediul aplicării metodologiei de dezvoltare la elevi a gîndirii critice.
Aducem la cunoştinţa cititorilor că Raportul privind integrarea metodologiei de dezvoltare la elevi a gîndirii critice în procesul de predare-învăţare-evaluare este plasat pe site-ul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA.
De asemenea, acest raport a fost distribuit Centrelor Metodice de la DRÎTS din republică, pentru a fi utilizat în activitatea cu profesorii din teritoriu.

Echipa de lucru – experţi şi coordonatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA – îşi exprimă speranţa că prin intermediul acestui proiect se va contribui în măsură substanţială la promovarea metodolologiei LSDGC la nivel naţional.

Coordonatori de proiect,
Violeta DUMITRAŞCU, Lilia NAHABA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *