Incursiuni actualizate în cultura bunei vecinătăți (II)

Trainingul online organizat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului ”Actualizarea disciplinei CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI (clasele I-IV) în Moldova ca răspuns la evenimentele din regiune”, derulat cu sprijinul financiar al  Fundației Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC Foundation), a continuat pe 13 decembrie cu un alt grup de cursanți – 58 la număr. Instruirea a fost facilitată de dr. Ala NIKITCENKO, autor, coordonator  al curriculumului și al caietelor Культура добрососедства, consultant principal, Ministerul Educației și Cercetării, și s-a adresat învățătorilor din școlile cu predare în limba rusă.

Scopul activității fiind dezvoltarea competențelor interculturale și de educație în spiritul păcii, realizarea acestuia s-a axat pe abordarea conținuturilor disciplinei, în special a celor introduse recent. Versiunea în limba rusă a fost completată cu următoarele module: cl. I – Путешествие 8. Названия вокруг нас. Деньги. Секреты молдавского лея. Карманные истории; cl. II – Путешествие 26. Ресурсы и сокровища, что окружают тебя, Путешествие 27. Ресурсы: ценные и бесценные; cl. III – Путешествие 11. Соседская взаимопомощь. Волонтерство, Путешествие 24. Как организовать свой отдых. Покорители времени; cl. IV – Путешествие 4. Что такое насилие. Как ему противостоять. Человеческое и личное достоинство, Путешествие 14. Меценатство и милосердие, Путешествие 24. Откроем для других наш край родной. Реклама. 

Disciplina CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, implementată la noi de aproape 15 ani, a fost elaborată de un grup de autori coordonat de C.E. PRO DIDACTICA, la inițiativa unei echipe de experți din Ucraina. Prezența acesteia în școli a schimbat în bine atitudinea și comportamentul multora dintre elevii care o studiază față de exponenții altor etnii.