Instruire în cadrul cursului acreditat de formare a formatorilor pentru educația adulților

În perioada 11 aprilie-6 mai curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA realizează, în regim sincron și asincron, programul ”Formarea continuă a formatorilor”, acreditat de ANACEC. Menit să pregătească specialiști în educația adulților și în mentorat, oferindu-le o bază teoretică și practică aprofundată, programul este orientat spre dezvoltarea unui set de competențe indispensabile practicării acestor tipuri de activități: de analiză a politicilor educaționale și a exigențelor curriculare, de management al lucrului în echipă, de comunicare interpersonală și publică, de proiectare de scurtă și de lungă durată, de evaluare a randamentului didactic și a competențelor adulților, competențe metodologice și digitale etc.

Facilitate de formatorii Angela Tomiță și Valeriu Gorincioi, sesiunile de instruire se axează pe abordarea principiilor instruirii adulților, a proiectării învățării în baza cadrului ERRE, a conceptelor și caracteristicilor activității de mentoratul, a strategiilor de lucru cu adulții, a organizării instruirii pentru adulți în mediul on-line etc.

Beneficiarii, 18 cadre didactice din întreaga republică, sunt familiarizați cu componentele modelului andragogic al educației adulților, factorii determinați și direcțiile principale în învățarea adulților, modalitățile de motivare și stimulare a interesului pentru studiu la această vârstă, strategiile de predare-învățare-evaluare utilizate etc., urmând să conștientizeze importanța socială a formatorului în educația adulților, să cunoască fundamentele instruirii adulților și instrumente de planificare și organizare eficientă a demersurile, să înțeleagă procesele și fenomenele specifice domeniului, să aplice tehnologii moderne, metode și tehnici interactive de dezvoltare a gândirii critice etc.

Programul, în plină desfășurare, se va încheia cu o activitate de follow-up, pentru care cursanții vor avea de elaborat, ca temă de casă, designul unei sesiuni de formare cu adulții în cheia cadrului ERRE.